Nieuws - 12 mei 2011

Goedbedoeld initiatief no. 902383

De (studenten)initiatieven blijven uit de grond schieten als paddenstoelen, meestal met beperkt succes. Hoe zit dat?

Blogger_YK.jpg
Toen ik werkte aan het artikel over bestuursstudenten, probeerden we een overzicht te krijgen van de clubjes in Wageningen. Geen beginnen aan, man. Ter illustratie een greep uit het aanbod in het kader onderaan. Al deze functies zijn op vrijwillige basis. Studenten hebben het druk? Ja, maar niet met hun studie. Geen wonder dat menig initiatief ten onder gaat in de strijd om de schaarse aandacht van de student.
Een voorbeeld van een 'briljante mislukking' komt van SIFE Utrecht, gespecialiseerd in sociaal ondernemerschap. Een groep studenten had wat vrije tijd en wilde de wereld een klein beetje beter maken. Ze zagen in de krant dat het voor blinden erg moeilijk is om een stageplek te vinden. Ze interviewden twee blinde studenten en die bevestigden het probleem. Na een hele tijd lobbyen hadden de ambitieuze studenten ministers en grote bedrijven aan hun kant verzameld en het programma ging van start. Er kwam geen enkele blinde student op af.
Het goedbedoelde project ging de mist in omdat er werd beantwoord aan een vraag die niet bestond. Dat blijkt meestal de reden te zijn voor mislukking. Als je mensen vertelt over je idee zullen mensen vaker enthousiast reageren dan ontmoedigend. Zo krijg je de illusie van vraag. Vooral een succesvol feest organiseren is ontzettend moeilijk. Het plezier dat mensen beleven op een feest hangt af van de andere mensen die er komen. Dat is bij iets nieuws onzeker, dus blijven mensen bij wat ze kennen. Uitbaters van kroegen weten maar al te goed dat het jaren kost om een publiek op te bouwen.
Hoe dan wel? 'Sell aspirine, not vitamins,' oftewel: 'biedt iets aan dat mensen nodig hebben, niet wat ze misschien gaan gebruiken' is een bekend credo in ondernemersland. Voldoen mooie initiatieven zoals het wetenschapscafé daaraan? Ik weet het niet, maar ik ga er in ieder geval kijken.
 
Drie grote gezelligheidsverenigingen: Ceres, KSV, SSR-W en de kleine Christelijke vereniging. Ceres alleen heeft volgens de laatste almanak vier onderverenigingen, zo'n 32 huizen, 43 gezelschappen, 27 commissies, en tien jaren met elk twee tot tien jaarclubs. Alle huizen, gezelschappen, commissies, jaren en jaarclubs hebben minstens een voorzitter, secretaris en penningmeester en aan het hoofd van dit alles staat de achtkoppige senaat die fulltime de vereniging in stand houdt. Het is niet ongebruikelijk om deel uit te maken van meer dan vijf van zulke verbanden.
Er zijn regionale gezelligheidsverenigingen zoals het Brabants Studentengilde en de Friezen van WSSFS met hun eigen onderliggende commissies. Bijna iedere studie heeft een eigen studievereniging met een vijfkoppig bestuur. Deze studieverenigingen hebben meestal een eigen blaadje en een verscheidenheid aan commissies.
De belangen van de student worden vertegenwoordigd door WSO, VeSte en PSF. Bewonersstichting SFO zorgt dat bewoners van Idealiscomplexen er warmpjes bijzitten. De zakelijke student regelt stages met Aiesec of Integrand of zet sociale ondernemingen op bij SIFE.
Sportcentrum de Bongerd biedt 64 sporten aan waarvan er een aantal hun eigen bestuur hebben. Thymos is de overkoepelende sportorganisatie, fulltime gerund door studenten. Net als de studenten van de AID-commissie die de introductietijd organiseren.
En er is nog veel meer.