Organisatie - 7 februari 2008

Goed windjaar

De 26 windmolens van Wageningen UR in Flevoland hebben een goed windjaar achter de rug. De molens, verdeeld over drie windmolenparken, produceerden in 2007 samen in totaal 77 miljoen kilowattuur, goed voor het jaarverbruik van zo’n 22 duizend huishoudens.
Deze duurzame productie van elektriciteit heeft de uitstoot van 43.990 ton CO2 voorkomen, meldt de Animal Sciences Group in haar nieuwsbrief. De windmolenparken aan de Neushoorntocht en de Mammoethtocht zijn sinds 2006 operationeel. De zes windmolens aan de Lage Vaart draaien een jaar langer.
De windmolenparken worden geëxploiteerd door Wageningen Business Generator, die een deel van de opbrengst gebruikt voor het stimuleren van kennisintensieve bedrijvigheid.