Nieuws - 1 januari 1970

Goed gft-compost kan veen vervangen

Groenafval dat op grote schaal wordt ingezameld, is vaak vervuild met zware metalen en andere stoffen die er niet in thuis horen. Dr. Wim Blok van de leerstoelgroep Biologische bedrijfssystemen en dr. Adrie Veeken van de sectie Milieutechnologie hebben een methode uitgetest om er toch hoogwaardig compost van te maken, dat veen in potgrond kan vervangen.

In gangbare composteringsinstallaties wordt alle groente-, fruit- en tuinafval bij elkaar gedaan, ongeacht de kwaliteit. De Wageningse onderzoekers scheiden het afval in hun proefinstallatie in twee stromen. Het gaat door een zeeftrommel waarbij zouten, zand en andere anorganische componenten worden uitgespoeld. Zo ontstaat er een fijne fractie die eventueel als laagwaardige compost in de landbouw kan worden gebruikt voor het verbeteren van de bodem.
De grovere fractie wordt ontwaterd en gecomposteerd. Dit levert hoogwaardig compost op dat gebruikt kan worden als potgrond. In goede potgrond is normaliter veen verwerkt, maar het gft-compost dat volgens het nieuwe concept, Vecotech genaamd, wordt vervaardigd, kan dit veen vervangen terwijl de productie gelijk blijft. De onderzoekers hebben het gft-compost uitgetest in de teelt van komkommers en gaan ook proeven doen met andere gewassen.
Verder is gebleken dat vervanging van veen door hoogwaardig gft-compost leidt tot verminderde kans op uitbreiding van de bodemschimmel Pythium ultimum. Deze vormt een probleem bij tal van gewassen in de tuinbouw.
Als de schimmel minder voorkomt, hoeven telers niet zo veel bestrijdingsmiddelen te gebruiken. En dat is niet de enige milieuwinst, zegt Adrie Veeken. ‘Het zou goed zijn als we geen of minder veen afgraven voor het maken van commerciële potgrond. De veengebieden in Oost-Europa en Ierland hebben een hoge ecologische waarde en het afgraven leidt ook tot emissie van het broeikasgas kooldioxide.’
Bij het nieuwe verwerkingsproces van gft-afval, waarover is gepubliceerd in het vakblad Soil Biology & Biochemistry, is ook gedacht voor het hergebruik van water. Het spoelwater wordt door een anaërobe reactor geleid en hergebruikt in het proces. In de anaërobe reactor wordt het water gezuiverd van opgelost organische stof en dit wordt omgezet in biogas. Biogas, een mengsel van hoofdzakelijk kooldioxide en methaan, is via warmtekrachtkoppeling om te zetten in groene stroom. / HB