Nieuws - 21 februari 2008

Goed financieel jaar voor Wageningen UR

Wageningen UR heeft financieel een prima jaar achter de rug. De instituten van DLO boekten samen een positief resultaat van 25 miljoen euro, de universiteit realiseerde een exploitatieoverschot van 10 miljoen, en de hogeschool sloot het boekjaar af met een kleine plus.

Dat zegt Tijs Breukink, die de voorlopige cijfers deze week presenteerde aan de raad van toezicht van Wageningen UR. Volgens de financiële man van de raad van restuur zijn de cijfers mede te danken aan reorganisatie Focus 2006, waarbij vooral bij de instituten veel banen werden geschrapt. ‘De hoeveelheid werk en het aantal mensen dat wij in dienst hebben zijn nu veel beter in evenwicht.’ Ook het Facilitair bedrijf leverde een flinke bijdrage aan kostenbeheersing. Zo is er volgens Breukink op jaarbasis tien miljoen euro bespaard op de inkoop.
Een deel van het resultaat is te danken aan eenmalige meevallers zoals de verkoop van gebouwen, en de instituten hebben extra geld verdiend door een groot deel van het stuwmeer aan opdrachten van het ministerie van LNV weg te werken. De rekenkamer was vorig jaar kritisch over onderzoeksopdrachten die al wel waren betaald, maar niet in het boekjaar waren afgerond. ‘Er stond 24 miljoen, en daar is nu nog 9 miljoen euro van over. We hebben dus voor 15 miljoen euro aan extra werk verricht.’
Het positieve saldo gaat voor het grootste deel naar de reserves. ‘Focus 2006 heeft bij de instituten veertig miljoen euro gekost. De reserves moeten daar weer op peil worden gebracht.’ Bovendien is een financiële buffer nodig voor bouwplannen. ‘We denken na over nieuwbouw voor de Animal Sciences Group in Lelystad, omdat het huidige pand is uitgewoond. Bij nieuwbouw praat je al snel over tientallen miljoenen.’ Bij de universiteit zal een deel van het resultaat gebruikt worden voor het opvangen van de stijgende studentenaantallen. De universiteit krijgt extra geld als ze meer studenten trekt, maar moet het wel eerst zelf voorschieten.
Van Hall Larenstein boekte in 2007 een kleine plus. ‘Maar het is een plus, en dat is wel anders geweest de afgelopen jaren.’ Breukink verwacht dat de hogeschool de komende jaren meer kan profiteren van de samenwerking binnen Wageningen UR door beter gebruik te maken van gemeenschappelijke dienstverlening, zoals ICT-ondersteuning en inkoop.