Organisatie - 13 maart 2014

God weer welkom in dankwoord

tekst:
Roelof Kleis
4

Wageningse promovendi mogen toch God noemen in hun dankwoord. Het College voor Promoties heeft het verbod ingetrokken.

De dankwoordenkwestie leidde tot veel commotie de afgelopen weken. Die ophef begon toen Resource berichtte over wat promovendus Jerke de Vries in januari overkwam. Hij werd gedwongen zijn dankwoord aan te passen omdat hij daarin God dankte en een citaat van Augustinus als motto gebruikte voorin zijn proefschrift. De Vries knipte daarop de gewraakte pagina’s uit zijn proefschrift.

Rector Magnificus Martin Kropff en de Dean of Sciences Johan van Arendonk zeggen goed geluisterd te hebben naar de discussies en de argumenten die daarin naar voren worden gebracht. ‘Op basis van alle reacties is het ons duidelijk dat sommige promovendi zich tekort gedaan voelen door onze strakke richtlijn’ laten beiden in een gezamenlijke verklaring weten. ‘Wij onderkennen dat mensen steun of inspiratie ervaren vanuit hun religie of politie-ideologische overtuiging en daarvan blijk willen geven.’

God danken mag dus weer. Maar het blijft verboden om religieuze of politiek-ideologische inspiratiebronnen op te nemen. Het dankwoord is volgens het CvP bedoeld om kort en bondig personen te bedanken die een feitelijke of morele bijdrage hebben geleverd aan het werk van de promovendus of instellingen die hem financieel hebben ondersteund. Politieke en religieuze dankbetuigingen mogen nu dus ook.

Het CvP bevestigt nogmaals dat het dankwoord integraal onderdeel uitmaakt van het proefschrift. Maar het dankwoord hoort niet tot de examenstof. De promotor zal het dankwoord daarom maar ‘marginaal toetsen’. Als beiden er niet uitkomen wat wel of niet mag, wordt het dankwoord aan Kropff voorgelegd. De rector doet dan een bindende uitspraak. Het nieuwe besluit wordt binnenkort vastgelegd in het promotiereglement.

Re:acties 4

 • Sander

  Dat is een eerlijke, heldere en wel overwogen reactie Marlies; zelfkritisch en clichés vermijdend. Jammer dat Peter hier niet op gereageerd heeft.

  Reageer
 • Marlies

  @ Peter: je zegt nogal wat in enkele zinnen. Aangezien ik zelf christen ben, raakt dat me. Vooral omdat je deels gelijk hebt. Vanuit de kerk zijn acties ondernomen (heksenjacht, de reacties op Galileï en andere wetenschappers die tegen de opvattingen van de kerk ingingen, haatzaaierij tegen homoseksuelen, de uitspraak over Els Borst) waar ik bepaald niet trots op ben.

  Toch denk ik dat er van beide kanten nogal sprake is van behoorlijk zwart-wit denken. Inderdaad, ik kan genoeg voorbeelden bedenken van religieuzen die weinig op hebben met de huidige wetenschap. Maar andersom kan ik die voorbeelden net zo goed bedenken. Neem Richard Dawkins en Christopher Hitchens, die blinken nou bepaald niet uit in respect voor godsdienstige overtuigingen.

  Probleem is volgens mij dat de opvallende/veroordelende uitspraken en gebeurtenissen de meeste aandacht krijgen, waardoor dat zwart-wit denken in stand blijft. De uitspraak van die dominee over Els Borst bijvoorbeeld blijft nogal hangen (begrijpelijk overigens). Het feit dat vele kerken zich er al van hebben gedistantieerd, en ook dat ikzelf het nooit in mijn hoofd zou halen om zoiets te zeggen, dringt minder door.

  Voor mijzelf is mijn geloof verder iets wat meespeelt in mijn hele dagelijks leven. Ik heb milieuwetenschappen gestudeerd, onder anderen vanuit de overtuiging dat God wil dat we goed voor deze aarde zorgen. Als ik ooit zou promoveren zou ik dat ook graag willen benoemen. Ik hoop dat ik, mocht het ooit zover zal komen, de ruimte daartoe zal krijgen.

  Kortom, dat je moeite hebt met sommige aspecten van religie kan ik begrijpen. Maar vrijwel alle christenen die ik ken hebben daar net zo goed moeite mee. Kortom, wat is nou precies je probleem met iemand die gewoon graag God wil danken?

  Reageer
 • Peter

  En weer wordt er voor de fundamenteel religieuzen gebukt. Had religie maar hetzelfde respect voor wetenschap als wetenschap heeft voor religie, dan waren er heel wat mensenlevens gespaard in het verleden. Een dominee die de dood van een groot bestuurder als Els Borst gebruikt om zijn eigen zieke ideologieën kracht bij te zetten, en we vinden het allemaal prima. Jammer dat WUR deze knieval maakt, het is dat ik in mijn eigen dankwoord echte mensen zal bedanken (ipv verzonnen) maar ik zou bijna overwegen om van het hele dankwoord een godslasterend pamflet te maken.

  Reageer
 • tegen ideologisch geweld

  Politie-ideologische overtuiging? Moet niet kunnen vind ik.

  Reageer

Re:ageer