Nieuws - 13 maart 2014

God weer welkom in dankwoord

tekst:
Roelof Kleis

Wageningse promovendi mogen toch God noemen in hun dankwoord. Het College voor Promoties heeft het verbod ingetrokken.

De dankwoordenkwestie leidde tot veel commotie de afgelopen weken. Die ophef begon toen Resource berichtte over wat promovendus Jerke de Vries in januari overkwam. Hij werd gedwongen zijn dankwoord aan te passen omdat hij daarin God dankte en een citaat van Augustinus als motto gebruikte voorin zijn proefschrift. De Vries knipte daarop de gewraakte pagina’s uit zijn proefschrift.

Rector Magnificus Martin Kropff en de Dean of Sciences Johan van Arendonk zeggen goed geluisterd te hebben naar de discussies en de argumenten die daarin naar voren worden gebracht. ‘Op basis van alle reacties is het ons duidelijk dat sommige promovendi zich tekort gedaan voelen door onze strakke richtlijn’ laten beiden in een gezamenlijke verklaring weten. ‘Wij onderkennen dat mensen steun of inspiratie ervaren vanuit hun religie of politie-ideologische overtuiging en daarvan blijk willen geven.’

God danken mag dus weer. Maar het blijft verboden om religieuze of politiek-ideologische inspiratiebronnen op te nemen. Het dankwoord is volgens het CvP bedoeld om kort en bondig personen te bedanken die een feitelijke of morele bijdrage hebben geleverd aan het werk van de promovendus of instellingen die hem financieel hebben ondersteund. Politieke en religieuze dankbetuigingen mogen nu dus ook.

Het CvP bevestigt nogmaals dat het dankwoord integraal onderdeel uitmaakt van het proefschrift. Maar het dankwoord hoort niet tot de examenstof. De promotor zal het dankwoord daarom maar ‘marginaal toetsen’. Als beiden er niet uitkomen wat wel of niet mag, wordt het dankwoord aan Kropff voorgelegd. De rector doet dan een bindende uitspraak. Het nieuwe besluit wordt binnenkort vastgelegd in het promotiereglement.