Nieuws - 24 februari 2011

Glorix

Tijdens een werkbezoek aan de Baviaanskloof in Zuid-Afrika vorige week, voor een project in opdracht van het ministerie EL&I, viel in gesprekken enkele malen de naam Glorix.

5-Joop-9396.jpg
Het duurde even voordat ik doorhad dat daarmee onze staatssecretaris voor natuur werd bedoeld. Meestal vind ik dergelijke woordspelingen minder geslaagd, maar deze blijft hangen. De naam doet denken aan een Germaanse strijder die dapper de wapens opneemt tegen een Romeinse overmacht. Maar ook heeft hij iets van een wat onhandige stripfiguur. Stoer en klunzig tegelijk, een paradox in zes letters.
In een interview afgelopen vrijdag in Trouw over het naar beneden bijstellen van natuurdoelen, zegt Bleker dat het slechte politiek is als je twintig, dertig jaar iets nastreeft terwijl je weet dat je de doelen niet haalt. Hij verwijst daarbij naar de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die in 1990 in de steigers is gezet om de verdere achteruitgang van natuur een halt toe te roepen. Is die conclusie terecht, nog afgezien van de vraag of de doelen wel of niet haalbaar zijn? Van Maarten Luther is de uitspraak dat hij vandaag een boompje zal planten als hij weet dat morgen de wereld vergaat. In hetzelfde interview noemt Bleker zichzelf een realistisch idealist. In een tijd van economische crisis zal ook op natuur bezuinigd moeten worden, dat is realisme. Maar klopt die gedachte wel? De achteruitgang van de natuur is het gevolg van ons streven naar meer en meer. Als het dan even wat minder gaat, moet de natuur er dan voor opdraaien? Mijn hoop is gevestigd op het idealisme van Bleker.