Nieuws - 1 januari 1970

Globalisering vraagt om nieuwe regels

Steeds meer producten in de schappen van de winkel komen uit verre streken. Nationale overheden hebben daarom minder controle op de productie van voedsel. Daarom zijn er nieuwe vormen van regulering nodig om toch tot duurzame productie te komen.

Dat stelt promovendus dr Peter Oosterveer. Er zijn twee mogelijkheden, aldus Oosterveer. Regulering kan leiden tot een koppeling van producent en consument, zoals in streekgebonden productie. En regulering kan worden verbonden aan het product zelf, zoals in eisen rondom voedselveiligheid bij de import van voedsel.
Oosterveer ziet het meest in een combinatie van beide. Een voorbeeld is de visserij en visteelt. De wereldwijde consumptie van vis stijgt, de visserij kan door dalende visstanden steeds minder leveren, en bij de opkomende visteelt spelen milieuaspecten. De controle van de visserij door quota van nationale overheden werkt steeds minder goed, zegt Oosterveer, doordat vissers ook in andere territoriale wateren kunnen vissen, waar minder controle is. Ook hier moet dus naar andere vormen van regulering gezocht worden.
Een alternatief zijn keurmerken die producenten zelf ontwikkelen in samenwerking met maatschappelijke organisaties. Daardoor, stelt Oosterveer, verdwijnt het strikte onderscheid tussen burger en consument en kan die consument politiek bedrijven door een bepaalde keuze te maken bij de schappen van de winkel. / JT

Dr Peter Oosterveer promoveerde op 10 juni bij prof. Tuur Mol, hoogleraar milieubeleid, en prof. Gert Spaargaren, hoogleraar milieubeleid voor duurzame leefstijlen en consumptiepatronen.