Nieuws - 11 december 2015

Glastuinbouw haalt klimaatdoelstelling

tekst:
Albert Sikkema

De CO2-uitstoot van de glastuinbouw is in vier jaar tijd met 30 procent afgenomen. Dat blijkt uit de Energiemonitor Glastuinbouw van het LEI.

Tussen 2010 en 2014 daalde de CO2-emissie van de Nederlandse glastuinders met 1,8 megaton tot 5,7 megaton. Daarmee zit het CO2-verbruik al onder de met de overheid overeengekomen klimaatdoelstelling voor 2020, zoals vastgelegd in de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020.
 
De belangrijkste oorzaken van de daling zijn de krimp van het areaal glastuinbouw, de lagere verkoop van elektriciteit door de tuinders en het toenemend gebruik van duurzame energie. Het aandeel duurzame energie steeg tussen 2010 en 2014 van 1,9 naar 4,4 procent van het totale verbruik. Omdat deze oorzaken van de CO2-afname structureel zijn, verwacht het LEI dat de klimaatdoelstelling makkelijk te halen is. Belangrijk pluspunt is ook dat het energieverbruik per m2 kas is gedaald, aldus de LEI-onderzoekers.

In 2014 produceerde de glastuinbouw maar liefst 10,5 miljard kWh elektriciteit met warmtekrachtkoppeling. Die productie, 9 procent van de nationale consumptie en goed voor het gebruik van 1,5 miljoen huishoudens, was echter lager dan eerdere jaren. Door de lage olieprijs was ook de elektriciteitsprijs voor de tuinders laag en minderden veel tuinders de stroomproductie. Door die daling nam ook het aardgasverbruik en de CO2-emissie af. Overigens is de glastuinbouw een netto-producent van elektriciteit, want het verbruik in de kassen bedroeg 7,7 miljard kWh in 2014.

De groei van het aandeel duurzame energie komt vooral door de toenemende inzet van aardwarmte. Het aandeel duurzame energie in de glastuinbouw, 4,4 procent van het totaal, loopt nog wel achter op het landelijke aandeel van 5,6 procent, meldt het LEI, maar groeit sneller dan het landelijke gemiddelde.

Naar de Energiemonitor.