Nieuws - 1 januari 1970

Glaskasteel in scherven

Het initiatief van PPO Glastuinbouw om samen met twee bedrijven in Bleiswijk een innovatief Glaskasteel te realiseren, wordt stopgezet. Het ambitieuze project werd te tijdrovend, waardoor de nieuwbouw voor het PPO te veel vertraging dreigde op te lopen.

'Iedereen staat nog wel achter het idee en de ambities van het Glaskasteel', zegt Aat Dijkshoorn, projectleider Stichting GlasKasTeel, 'maar de huidige malaise in de vastgoedbranche en de tijdsdruk maken het noodzakelijk nu de knoop door te hakken. Het beoogde terrein wordt nu in drie stukken verdeeld en PPO zal op haar deel haar eigen proefkassen, laboratoria en kantoorruimten ontwikkelen.'
In het Glaskasteel zouden de kantoren, bedrijfsruimten, laboratoria en kassen van drie partners - PPO Glastuinbouw, potplantteler Bunnik Plants en paprikateler De Bleiswijkse Zoom - onder één glazen dak langs de A12 komen. Er waren wel andere belangstellenden, maar te weinig concrete toezeggingen om de financiering van complex rond te krijgen. Die werd begroot op 60 miljoen euro.
Dijkshoorn: 'De drie deelnemers gaan nu ieder voor zich aan de slag, maar gaan wel proberen de oorspronkelijke doelstellingen - meervoudig ruimtegebruik en de vorming van een innovatief bedrijvenpark en een gesloten kas - vorm te geven.' Eind dit jaar moet eigenlijk begonnen worden met de nieuwbouw voor PPO Glastuinbouw, zodat de medewerkers uit de af te stoten locaties in Naaldwijk en Aalsmeer daar in 2007 hun intrek kunnen nemen. / GvM