Nieuws - 1 januari 1970

Giraf midden in ‘driehoek van Kropff’

De giraf laat zich in zijn gedrag bijna evenveel beïnvloeden door voedsel als door de omgeving en de mens. Dat blijkt uit een gedraganalyse gebaseerd op ‘de driehoek van Kropff’ (voedsel, groen en de mens), die studenten uitvoerden in Burgers Zoo.

Etholoog dr. Paul Koene noemt dit onderzoekje, dat deel uitmaakte van de mastercursus Behaviour and Environment, ‘een aardigheid voor studenten’. Verder deden de ongeveer veertig studenten die deelnamen aan de cursus de afgelopen maand serieuze gedragsobservaties bij dieren in de dierentuin, om de beïnvloeding van welzijn te kunnen inschatten.
Koene: ‘Eén van de opdrachten was om bij de bestudeerde dieren de invloed van en de tijd die wordt besteed aan voedsel, omgeving en de mens, die ook centraal staan in de driehoek van rector prof. Martin Kropff, te analyseren.’ Het gedrag van de bestudeerde dieren werd per diersoort geschat en geplaatst in een driehoekgrafiek.
Uit de grafiek valt volgens Koene bijvoorbeeld af te leiden dat het gedrag van de orang oetan het meest wordt bepaald door zijn omgeving, dat van de zebra en giraf het meest door voedsel en dat van de luipaard het meest door bezoekers. Ook blijkt dat de omgeving het gedrag en welzijn van de dierentuindieren het sterkst bepaalt. Koene: ‘Misschien moeten we als dierwetenschappers dus meer gaan samenwerken met omgevingswetenschappen’. / GvM