Nieuws - 6 maart 2008

Giertank en mestwaaier kunnen terugkeren

De overheid zou ruimte moeten bieden aan alternatieven voor de verplichte mestinjecteur, zegt socioloog dr. Marian Stuiver. Zij concludeert in haar proefschrift dat de wetgeving die bovengronds uitrijden van mest verbiedt, aangepast kan worden voor boeren die goede mest produceren. Daarmee zou de mestwaaier achter de giertank kunnen terugkeren.

1930_nieuws.jpg
De mestwaaier is uit het Nederlandse landschap verdwenen door de verplichte invoering van de mestinjecteur. Door de mest direct op of in de grond te brengen, wordt de ammoniakuitstoot beperkt.
Stuiver deed onderzoek naar de ervaringen van de agrarische natuurverenigingen VEL en VANLA in Achtkarspelen en Oostermeer. Deelnemende boeren hebben gezocht naar methoden om de mineralenstromen beter te beheersen en schadelijke uitstoot te voorkomen. Met hulp van onderzoekers van Wageningen UR zijn ze daar in geslaagd.
De boeren ontwikkelden betere mest door koeien eiwitarm en vezelrijk voer te geven. Er zijn aanwijzingen dat deze voeraanpassingen leiden tot een lagere ammoniakuitstoot. Bovendien is er onderzoek waaruit blijkt dat mestinjectie schadelijk is voor de structuur en de samenstelling van het bodemleven.
De overheid is echter nog weinig geneigd om uitzonderingen toe te staan op de regels, constateert Stuiver. Tot nu toe is die toestemming alleen gegeven als het gaat om wetenschappelijk onderzoek. / Jan Braakman
 
Marian Stuiver is vrijdag 29 februari gepromoveerd bij prof. Han Wiskerke, hoogleraar Rurale sociologie.