Nieuws - 1 januari 1970

Gezondheidsopleiding nu wel goedgekeurd

De nieuwe bacheloropleiding Gezondheid en maatschappij heeft goedkeuring gekregen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De opleiding voldoet inmiddels aan de kwaliteitseisen en komt daarmee in aanmerking voor bekostiging door de overheid.

Vorig jaar keurde de NVAO de opleiding nog af. De kwaliteitswaakhond vond met name de samenhang tussen de vakken onvoldoende. De universiteit stelde daarop een commissie samen met daarin ook mensen van buiten de universiteit, om de studie te verbeteren te begeleiden. Ook werden alvast een universitair docent en hoofddocent aangesteld. De verbeterde opleiding werd in het voorjaar opnieuw ter goedkeuring aangeboden.
Ondanks het negatieve oordeel van de NVAO zijn er wel al enkele studenten aan de opleiding begonnen. Studenten die zich al aangemeld hadden kregen vorig jaar de mogelijkheid alvast aan de vakken te beginnen door inschrijving bij een andere opleiding. Dr Rien Komen, hoofd onderwijs en onderzoek van de Social Sciences Group: 'Acht studenten hebben van dat aanbod gebruik gemaakt. Zij staan nu nog ingeschreven voor de vrije variant van Bedrijfs- en consumentenwetenschappen. Na de formele goedkeuring kunnen ze in september gewoon het tweede jaar binnenrollen.'
Formeel moet ook het algemeen bestuur van de NVAO nog instemmen. Komen: 'Eind vorige week hebben we telefonisch bericht gekregen dat er een positief voornemen tot besluit ligt. Naar verwachting ontvangen we nog deze week de formele bevestiging van de goedkeuring.'
Ook moet de opleiding door het ministerie van LNV worden onderworpen aan de macrodoelmatigheidstoets. Daarmee controleert het ministerie of de opleiding wel iets toevoegt aan het Nederlandse opleidingenaanbod. Op basis van informele contacten met het ministerie verwacht Komen hier geen problemen. / JH