Nieuws - 26 juni 2008

Gezondheid biokip geboekstaafd

De biologische leghen verschilt qua erfelijke aanleg nauwelijks van haar gangbare zuster. Maar doordat ze in andere omstandigheden wordt gehouden en ander voer krijgt, heeft ze andere gezondheidsproblemen.
Dat is een van de boodschappen uit het boekje Gezondheid van Biologische Leghennen, dat door de Animal Sciences Group samen met het Louis Bolk Instituut is uitgebracht. De bundel biedt een overzicht van plagen en ziekten waar de biokip gevoelig voor is, en van de maatregelen die daartegen genomen kunnen worden. Het boekje, dat is gefinancierd door het ministerie van LNV, is gratis te downloaden van de website van ASG.