Nieuws - 1 januari 1970

Gezonde opvoeding aan pubers niet besteed

Gezonde opvoeding aan pubers niet besteed

Gezonde opvoeding aan pubers niet besteed


Jongeren die thuis lunchen drinken vaak melk, maar op school kopen ze
frisdrank. Ze weten dat frisdrank minder gezond is, maar hun gedrag
verandert daar niet door. Ouders die hun kinderen een gezonde leefstijl
willen meegeven zien hun inspanningen wel beloond bij kinderen jonger dan
twaalf jaar, maar bij pubers niet meer.
Dat blijkt uit een onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut naar de
keuze van scholieren voor drankjes en de invloed van ouders daarop.
Kinderen van acht tot twaalf jaar blijken nog braaf te luisteren naar hun
ouders. Als die een gezonde voedingsstijl hebben, kopiëren de kinderen die
en drinken ook op school gezonde dranken als melk en vruchtensap. Kinderen
uit gezinnen met een bovengemiddeld inkomen blijken vaker melk, sap en thee
te drinken, kinderen uit gezinnen met een lager inkomen vaker frisdrank.
Na hun twaalfde wordt de invloed van vriendjes op school groter en gaan de
jongeren – vooral de jongens, meisjes trekken zich iets meer aan van hun
gezondheid – vaker frisdrank kopen op school. Een grote meerderheid van de
jongeren ervaart vruchtensap en melk als gezond en frisdrank en alcohol als
ongezond. Vooral jongeren die zelf gezonde drankjes drinken onderscheiden
gezonde en ongezonde drank feilloos. Toch drinken jongeren als ze het zelf
voor het zeggen hebben het liefst frisdrank. |
J.T.