Nieuws - 1 januari 1970

‘Gezonde macrobiotische voeding voor kinderen onmogelijk’

Het is niet mogelijk om binnen de macrobiotische filosofie te blijven en toch kinderen verantwoord te eten te geven. Zelfs als voedingswetenschappers zich ermee bemoeien, blijft het onmogelijk. Dat vertelde scheidend hoogleraar prof. Wija van Staveren van de sectie Humane voeding tijdens haar afscheidsrede. Macrobiotische voeding veroorzaakt ziekelijke tekorten aan de vitamines D en B12.

Van Staveren heeft in de jaren tachtig en negentig onderzoek gedaan naar gezondheidsproblemen bij macrobiotische kinderen. Dat gebeurde nadat consultatiebureaus meldden dat kinderen in deze groep opvallend vaak achter waren in hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Bij sommige kinderen was de ondervoeding zo ernstig dat ze moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. ,,Het waren geen incidenten’’, zei de hoogleraar. ,,Ze vormden het topje van de ijsberg.’’ Uit haar onderzoek bleek dat ondervoeding bij macrobiotische kinderen algemeen voorkwam.
Op basis van de onderzoeksresultaten formuleerden Wageningse wetenschappers een lacto-vegetarisch alternatief dat nog binnen de macrobiotische leefwijze paste. Maar toen de onderzoekers in 1987 en 1993 controleerden of de kinderen op zo’n dieet weer gezond werden, moesten ze constateren dat volledig herstel uitbleef. De kinderen bleven achter in hun ontwikkeling, vooral omdat de inname van calcium en B12 te laag bleef.
,,In 1995 onderzochten we de botdichtheid van deze groep kinderen’’, zei Van Staveren. ,,Bij de voorheen macrobiotisch gevoede kinderen was die nog steeds veel lager dan bij de controlegroep.’’ De kinderen waren toen al in de puberteit. Van Staveren vreest dat ze op latere leeftijd last zullen krijgen van botontkalking.
Ook mentaal had de macrobiotische voeding zijn sporen achtergelaten. De kinderen scoorden nog steeds lager op psychologische tests. Waarschijnlijk is dat het gevolg van de te lage inname van B12. Te weinig B12 leidt onder meer tot een verslechtering van het geheugen en – zo gingen onderzoekers vermoeden tijdens het macrobioten-onderzoek – tot botontkalking. De cellen die botweefsel aanmaken functioneren niet goed meer als de concentraties van de vitamine te laag worden. | W.K.