Wetenschap - 1 januari 1970

Gezonde knoflook komt uit Oezbekistan

De echt gezonde knoflook komt niet zozeer uit Spanje of Italië, eerder uit Centraal-Azië, blijkt uit het Europese onderzoeksproject Garlic & Health. Dat project wordt gecoördineerd door Plant Research International.

De onderzoekers zijn naar Kazachstan en Oezbekistan afgereisd, het oorspronggebied van knoflook. Zij verzamelden een groot aantal gecultiveerde en wilde knoflookrassen. Deze blijken drie tot tien maal zoveel organische zwavelverbindingen te bevatten als de in Europa gangbare knoflookrassen. Deze verbindingen geven niet alleen de typische knoflookadem, ze zouden ook tumorremmende eigenschappen hebben en het risico op hart- en vaatziekten verkleinen.
Het verzamelen en in stand houden van de knoflookrassen in Centraal-Azië is zeer belangrijk, meent projectleider dr. Chris Kik van Plant Research International. ‘De diversiteit gaat in dit gebied snel achteruit. Er is in Centraal-Azië veel instroom van knoflookmateriaal uit China en dit heeft tot gevolg dat de oude landrassen in onbruik raken. Verder hebben we te maken met destructie van de habitats waar knoflook in het wild voorkomt. Kortom, er treedt een aanzienlijke genetische erosie op, en dat is spijtig.’
De knoflookrassen uit Centraal-Azië zijn uitvoerig onderzocht op genetische eigenschappen en er zijn teeltproeven uitgevoerd, ook door de Hebrew University of Jerusalem, één van de partners in dit onderzoeksproject, naast Franse, Duitse en Engelse onderzoeksinstellingen. Het gehalte aan organische zwavelverbindingen bleek sterk gerelateerd aan het genotype. De knoflookrassen uit Centraal-Azië hebben een goede aanleg om sulfaat op te nemen uit de grond.
Maar ook de milieu- en klimaatcondities blijken belangrijk. Gunstig is het voorkomen van vulkanische bodems, rijk aan sulfaat. Teeltproeven uitgevoerd in Nederland en Israël met identiek genetisch materiaal uit Centraal-Azië lieten zien dat in Israël geteelde knoflook beduidend meer organische zwavelverbindingen bevat dan in Nederland geteelde knoflook. Dit geeft het belang aan van milieufactoren.
Bij afwezigheid van de juiste bodemsoort of andere gunstige natuurlijke condities, zijn er met de Centraal-Aziatische knoflooksoorten echter toch mogelijkheden. Het aandeel gezonde stoffen is te vergroten door de grond met calciumsulfaat te bemesten en de knoflook te kweken in aanwezigheid van mycorrhiza’s in de grond. Dit zijn bodemschimmels die de opname van nutriënten sterk kunnen verhogen.
Een knoflook met meer gezondheidsbevorderende eigenschappen kan de Europese knoflooktelers goed uitkomen, aangezien de markt tegenwoordig wordt overspoeld met knoflook uit China. De Chinezen trachten met grote hoeveelheden knoflook van dikwijls lage kwaliteit de Europese markt te veroveren. Er zijn al importrestricties voor knoflook uit China, maar dat is niet voldoende. Europese knoflooktelers willen daarom een knoflook met meerwaarde op de markt brengen. / HB