Nieuws - 17 april 2008

Gezocht: dikbilkoe die natuurlijk kan baren

Van de honderd dikbilkalveren worden er 85 tot 90 met een keizersnee geboren. Dat moet anders kunnen, meent de Federatie van Vleesveestamboeken. De fokkers willen het aantal keizersneden in de luxe vleesveehouderij voor 2020 met minstens de helft terugbrengen. Ze hebben de hulp ingeschakeld van de Animal Sciences Group.

In de melkveehouderij is het aantal keizersneden ongeveer vijf procent. Dat de ingreep bij dikbilkoeien zoveel vaker voorkomt, komt omdat praktisch elke drachtige koe een keizersnee ondergaat, ongeacht de vraag of dat nu echt nodig is, zegt onderzoeker Jan ten Napel van ASG. Veehouders hebben hun hele bedrijfsvoering erop ingericht met speciale voorzieningen zoals een schone stal voor verlossingen.
Deze praktijk leidt ertoe dat er geen gegevens bekend zijn over het gemak waarmee dieren natuurlijk zouden afkalven. Dat betekent dat je in de praktijk niet kunt zien welke stieren gunstig zijn voor een natuurlijk geboorteverloop.
Selectie op extreme spiergroei heeft er voor gezorgd dat vrijwel alle dieren drager zijn van het dikbilgen. Een deel van de geselecteerde dieren is bovendien extreem bespierd omdat ze kleiner zijn. Het probleem bij deze groep dikbilkoeien is dat ze een nauwer bekken hebben. Nauwe bekkens hebben zich vervolgens verspreid in fokpopulaties omdat de kalveren toch altijd met een keizersnee verlost worden. Alles wijst erop dat het niet zozeer het dikke kalf is dat voor de problemen zorgt, maar vooral de nauwe geboortegang van de moeder.
Om te laten zien dat het ook anders kan, gaat ASG samen met de fokkerijorganisaties en met steun van het ministerie van LNV een groep vleesveefokkers begeleiden om op hun eigen bedrijf meer natuurlijke geboortes te laten plaatsvinden. Er wordt nu ook een systeem opgezet om duidelijk te krijgen welke stier zorgt voor dochters met een wijder bekken, zodat een dikbilkalf via natuurlijke weg geboren kan worden. Daarvoor zal bij een groot aantal runderen worden gemeten hoe hoog en breed het bekken aan de binnenkant is. De bedoeling is om deze gegevens te verwerken in de fokwaarde voor ‘afkalfgemak’ van de stier.