Nieuws - 1 januari 1970

Gezocht: 390 vrouwelijke hoogleraren

Op internationale vrouwendag, woensdag 8 maart, zijn in universiteitsgebouwen posters opgehangen met statistieken over de man-vrouwverhoudingen aan de Nederlandse universiteiten. Nergens is een serieuze verbetering in de kloof tussen man en vrouw te bespeuren.

Op de posters is te zien hoeveel vrouwen de Nederlandse universiteiten nog moet aannemen om te voldoen aan de norm van het ministerie van Onderwijs. Die schrijft voor dat in 2010 vijftien procent van de hoogleraren vrouw moet zijn. Het ministerie is daarmee minder ambitieus dan de Europese Unie. Die legde in het zogeheten Lissabon-akkoord de lat op 25 procent. De posters maken in één oogopslag duidelijk dat deze norm niet snel zal worden gehaald.
Het hoogst scoort momenteel de Universiteit Leiden waar ruim veertien procent van de hoogleraren vrouw is. Wageningen Universiteit neemt in Nederland een vijfde plek in met iets meer dan tien procent vrouwelijke hoogleraren. Het landelijke gemiddelde ligt op ruim negen procent.
Om aan de norm van het ministerie te voldoen zouden er in Wageningen de komende vier jaar vijf vrouwelijke hoogleraren bij moeten komen. En voor de Lissabon-norm nog eens vijftien. Dat eerste gaat met de huidige trend misschien nog wel lukken. In 2005 stelde Wageningen Universiteit vijftien nieuwe hoogleraren aan, onder wie twee vrouwen.
Voor de TU Delft ligt dat heel anders. Daar is nu ruim drie procent van de hoogleraren vrouw en zijn 25 dames nodig om aan de norm van het ministerie te komen. In totaal zijn in Nederland de komende jaren 143 vrouwelijke hoogleraren nodig willen de universiteiten voldoen aan de eisen van het ministerie, en 390 om aan de Lissabon-norm te voldoen.
De posters zijn rondgestuurd door het Maastrichtse Centrum voor Gender en Diversiteit in het kader van het EQUAL-project. Daarin werken de Vrije Universiteit, de Erasmus Universiteit en de Universiteit Maastricht samen. Het is het vierde keer dat de posters zijn verspreid. De informatie is ook te vinden op www.gendergap.nl. / JH, HOP