Nieuws - 14 februari 2013

'Gezinnen voelen zich niet meer thuis'

Wie? Marije Eleveld, wethouder Volkshuisvesting in Ede
Wat? Wil het aantal studentenhuizen in de Edese wijk Veldhuizen aan banden leggen
Waarom? Buurt­bewoners hebben geklaagd over overlast

5-microfoon-Resource-web.jpg
Wat voor soort overlast was er?
'De overlast was divers, van geluidsoverlast tot een ander dag-nacht-ritme. Problemen waren er vaak vooral als er veel studentenwoningen in één straat zijn. Dan voelen de gezinnen zich er niet meer thuis.'
Waarom wilt u alleen studentenhuizen toelaten via een vergunning?
'Volgens het bestemmingsplan is het niet toegestaan om woningen in woonwijken te 'verkameren'. We handhaafden daar als gemeente niet actief op, maar het is een illegale situatie. Vanwege de klachten van het afgelopen jaar zijn wij verplicht daar tegen op te treden.'
Gaat u studenten actief weren uit Ede?
'Nee, als college vinden we het belangrijk dat studenten ook in woonwijken kunnen wonen. We zien dat ze zorgen voor diversiteit. In Veldhuizen leveren ze een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie doordat ze diverse activiteiten organiseren. We gaan Ede-breed bepalen waar studentenwoningen al dan niet gewenst zijn.'
Zijn Wageningse studenten nog wel welkom?
'Uiteraard zijn zij welkom. Op de Edese kazerneterreinen en in Bennekom zijn zelfs gebouwen geschikt gemaakt voor studentenbewoning voor de WUR. We zien dat elders in Ede de studenten met name van de Christelijke Hogeschool Ede komen.'