Nieuws - 1 januari 1970

Gezamenlijke master Landschapsarchitectuur

Gezamenlijke master Landschapsarchitectuur


De gezamenlijke Masteropleiding Landschapsarchitectuur vormt de aftrap voor
een verregaande samenwerking tussen de Larensteinse directie Tuin- en
Landschapsinrichting en het Wageningse onderwijsinstituut
Omgevingswetenschappen.

Vanaf september 2003 verzorgen de Hogeschool Larenstein en Wageningen
Universiteit en Researchcentrum samen de tweejarige Masteropleiding
Landschapsarchitectuur. Hierdoor verwisselen de onderwijsinstellingen
concurrentie voor samenwerking, en zullen ze elkaars kwaliteiten
versterken. In de gezamenlijke Master leren studenten om architectonische
theorieën en ontwerpmethodologieën toe te passen binnen een stedelijke en
landelijke omgeving. Naast een Master of Science-titel hebben
afgestudeerden recht op toelating tot het architectenregister.
Bij de samensmelting van beide onderwijsprogramma’s hebben de
onderwijsinstellingen hun sterke punten naar voren gebracht. Door de
universitaire inbreng krijgt de specialisatie en een brede theoretische
basis en een diepgaande onderzoekscomponent. Dankzij de hogeschool krijgt
de Masteropleiding een multidisciplinair karakter, en kunnen de studenten
zich verdiepen in de modernste ontwerptechnieken. Onderwijsdirecteur Tuin-
en Landschapsinrichting Jeroen de Vries van Larenstein hierover: “In het
gezamenlijk programma versterken we elkaars kwaliteiten. Wageningen is
onderzoekend en heeft meer aandacht voor de analyse in het ontwerp.
Hierdoor kunnen processen als bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen
beter in het ontwerpplan worden verwerkt. Larenstein heeft vanuit haar
traditie een sterke verwevenheid met stedenbouwkunde en ecologie. Daarnaast
heeft het speerpunten in het verhalende aspect van ontwerpen, en in het
gebruik van digitale technieken. We zijn heel innoverend met film- en
multimediatechnieken.