Nieuws - 1 januari 1970

Gezamenlijke bachelor China tijdelijk stop gezet

De bacheloropleidingen die China Agricultural University (CAU) en Wageningen Universiteit samen aanbieden aan Chinese studenten worden voor een jaar stilgelegd. De rustperiode zal worden gebruikt om het Chinese deel van het programma stevig te herzien. De Chinese studenten die via dit programma naar Wageningen kwamen, bleken onvoldoende voorbereid en halen slechte resultaten.

Rector Magnificus Bert Speelman heeft dat afgesproken met professor Chen, de rector van CAU. ,, Er is aan de Chinese kant geen mistverstand over het feit dat de studenten het niet zo goed doen in Nederland'', vertelt Rien Bor van onderwijsmarketing, die samen met de rector naar China was afgereisd.
Tot het Chinese deel van de bacheloropleiding worden dit jaar geen nieuwe studenten toegelaten. De studenten die al zijn toegelaten mogen wel doorstuderen, maar zij zullen niet automatisch instromen in het Wageningse deel van de opleiding. Zij zullen eerst een IELTS test af moeten leggen en een toelatingsexamen moeten doen. Volgens Bor komen er dit jaar vijftien tot twintig studenten naar Wageningen. Dat zijn er ruim zestig minder dan vorig jaar. De overige studenten hebben de testen niet doorstaan.
Binnenkort gaat er een docent van Wageningen Universiteit naar China om daar chemie en technisch Engels te doceren. Voor de studenten die al in Wageningen zijn wordt op individuele basis naar oplossingen gezocht. ,,We gaan kijken wie er door kunnen. Van de anderen kan wellicht een aantal instromen in andere opleidingen in Nederland'', aldus Bor.
Terwijl de samenwerking met CAU een tandje lager gaat, is de samenwerking tussen Wageningen Universitaiet en twee andere Chinese universiteiten versterkt. Wageningen UR en Nanjing Agricultural University gaan meer samenwerken op het gebied van plant, dier, economie en biotechnologie. Er komen vier gezamenlijk Master of Science programma’s waarbij studenten een jaar in Nanjing studeren en anderhalf jaar in Wageningen. Nanjing gaat per opleiding een maximum van vijftien studenten selecteren. De studenten zullen zelf hun studiekosten betalen.
Wageningen gaat ook nauwer samenwerken met de Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry in Yangling. Deze universiteit is net als Wageningen recentelijk gefuseerd met grote onderzoeksinstituten. | G.v.H.