Nieuws - 27 juni 2013

Gezamenlijke aanpak tegen kamertekort

Ruim tweeduizend extra kamers nodig.
Universiteit, gemeente en Idealis slaan de handen ineen.

De Wageningse kamermarkt wordt steeds krapper. De komende jaren groeit het aantal studenten dat een kamer zoekt met ruim tweeduizend. Naast de plannen voor kamers op de campus (400), Dolderstraat/Nobelweg (148), Lawickse Hof (150) en het bestuurscentrum op Duivendaal (179) zijn extra maatregelen nodig om de tekorten op te vangen.
Kantoorpanden
Gemeente, Idealis en de uni hebben daarom in een gezamenlijke notitie afgesproken samen op zoek te gaan naar locaties en leegstaande kantoorpanden waar binnen een korte tijd tijdelijke en permanente studentenhuisvesting kan worden ontwikkeld. Ook is de gemeente in principe bereid om de tijdelijke verhuur aan de Haarweg te verlengen met vijf jaar. In 2014 verlopen de eerste vergunningen van de tijdelijke eenheden.
Idealis gaat daarnaast onderzoeken welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn om de studentenhuisvesting aan de Walstraat langer te behouden. Daarmee wordt het plan om deze kamers te vervangen voor nieuwbouw uitgesteld. Dat scenario zou tijdelijk leiden tot nog grotere tekorten.
Studenten nemen ondertussen zelf ook initiatief om het tekort aan kamers aan te pakken. Een groepje Wageningse studenten heeft een website gebouwd waarin studenten hun kamer voor bepaalde tijd in onderhuur aanbieden. Op rentstudentroom.nl bieden studenten uit verschillende universiteitssteden hun kamer aan terwijl zij elders op stage zijn. Volgens een van de initiatiefnemers, Liu Jian, trekt de site tweeduizend unieke bezoekers per dag.