Nieuws - 5 december 2002

Gewone mensen willen de ecologennatuur niet

Gewone mensen willen de ecologennatuur niet

Het natuurbeleid lijkt te veel bepaald door ecologen en andere mensen die veel hebben met hoogwaardige natuur. Alteraa-econome drs Helena Berends berekende dat bij de onderzoeken naar de natuurwensen van Nederland alleen deze elite wordt gehoord. "Tachtig procent van de ondervraagden gaf geen antwoord."

Berends doet in opdracht van het ministerie van LNV onderzoek naar de vraag naar natuur in Nederland. Pikant is dat ditzelfde ministerie vanaf 1998 in het grootschalig onderzoek Operatie Boomhut veel onderzoek naar 'mensenwensen' heeft gedaan, maar dat daarbij een groot deel van de bevolking buiten beschouwing bleef. "Natuur is in Nederland heel erg bepaald door ecologen", aldus Berends. "Ze hebben een enorme stempel op de natuur gezet. Natuur voor mensen is toch iets heel anders."

Dat de maatschappelijke vraag naar natuur anders en gevarieerder is dan de natuur van de Ecologische Hoofdstructuur die de ecologen zo graag zien, is te zien op de video die de onderzoekers lieten maken. Een golfer over natuur: "Da's gewoon lekker. Als je een glaasje bier lekker vindt, dan vraag je ook niet waarom je dat lekker vindt. Ik vind het gewoon lekker om buiten te lopen." Een jochie uit Brunssum: "Ik vind het wel leuk in de natuur, want je kunt er goed in spelen." Echte natuur, zoals die is ontwikkeld in het natuurgebied de Blauwe Kamer bij Rhenen is voor mensen zelfs hinderlijk. Een bewoonster bij dat gebied klaagt over de toeloop aan dagjesmensen: "Ik heb wel het idee dat het een toeristische trekpleister is geworden".

Berends vindt het vreemd dat er zo weinig bekend is over de wensen die mensen hebben ten aanzien van natuur. "We weten per postcode welke merken auto's ergens populair zijn, maar van natuur weten we niets." Ook het belevingsonderzoek dat collega-onderzoeker drs Agnes van den Berg van Alterra doet levert hier geen antwoorden voor, vindt Berends. Het geeft eerder antwoord op de vraag welke natuur we mooi vinden. En natuurorganisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten staan volgens haar qua natuur in een spagaat, want ze willen allereerst natuur maar ook natuur voor mensen.

Berends wil proberen om voor de Nota Ruimte, die in de maak is, echt onderzoek te doen naar de vraag voor natuur. Vanuit de directie Groene ruimte en recreatie van het ministerie van LNV is al enthousiast gereageerd. | M.W.