Nieuws - 1 januari 1970

Gevreesde aardappelziekte muteert

Gevreesde aardappelziekte muteert

Gevreesde aardappelziekte muteert

Onderzoekers van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO) constateren dat de gevreesde aardappelziekte Phytophthora infestans agressiever is geworden. De schimmels zijn zich bijvoorbeeld zo'n dertig procent sneller gaan voortplanten, hebben 25 procent minder tijd nodig om een organisme binnen te dringen en zijn beter bestand tegen hoge en lage temperaturen. Dr Lo Turkensteen, onderzoeker bij IPO-DLO: Het agressiever worden van de aardappelziekte is een geleidelijk proces. Het is al bezig sinds de jaren tachtig.

Oorzaak van de mutatie is dat de schimmel zich sinds de jaren zeventig ook seksueel kan voortplanten. Vanaf het moment dat de aardappelziekte in Europa voet aan de grond kreeg, heeft de schimmel zich aseksueel gereproduceerd. Toen in 1976 de aardappeloogst mislukte, werd er pootgoed uit Mexico aangevoerd. Dat was waarschijnlijk besmet met het voortplantingstype dat hier nog niet voorkwam, aldus Turkensteen. Omdat bij seksuele voortplanting de kans op mutaties groter is dan bij aseksuele voortplanting, was de ontwikkeling van beter aangepaste soorten onvermijdelijk

De aardappelziekte Phytophthora infestans was verantwoordelijk voor de hongersnood in Ierland, eind negentiende eeuw. Een epidemie van die omvang dient koste wat kost vermeden te worden. Gebruik van minder kwetsbare aardappelrassen lijkt de beste oplossing. Zo'n zestig procent van het nationale areaal is nog beplant met vrij kwestbare rassen, zegt Turkensteen. Zeker op de zandgronden is vervanging op korte termijn aan te bevelen. De oösporen van de schimmel, die ontstaan na seksueel contact en besmetting veroorzaken, kunnen vier jaar in zanderige bodems overleven. W.K

bij foto:Op het proefbedrijf Droevendaal van het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO) wordt deze week de zomergerst geoogst. De warmte van de laatste dagen heeft het graan geen kwaad gedaan. Hoewel bedrijfsleider Joop Westeneng nog geen cijfers kan geven, denkt hij dat de oogst goed zal zijn. Bij de aardappels is hij daar nog niet zo zeker van. Westeneng: Omdat het nu zo droog en warm is, lopen we het risico van doorwas. Als de aardappels na een lange droogte ineens veel water krijgen, gaan ze uitlopen. Voor eind deze week is er onweer voorspeld; ik hoop dat er dan niet te veel regen ineens valt. Ook de suikerbieten en de maïs lijden onder de droogte. Toch valt de schade nog erg mee volgens Westeneng. Hij verwacht voor alle gewassen een goede oogst. J.T