Organisatie - 31 januari 2013

Gevraagd: verhalen over wangedrag

Oud-HRM-directeur Margaret Zijlstra gaat naar ongewenst gedrag leiden. 'Ik hoop dat medewerkers zich melden, dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van deze organisatie.'

1-Initmidatie-cover-versie-blauw.jpg
Wat voor de een intimidatie is, is voor de ander iemand aan zijn afspraken houden. Ongewenst gedrag is moeilijk te meten.
Zijlstra: 'Centraal staat hoe iemand het ervaart, en dat is voor iedereen verschillend. We kunnen in ieder geval nagaan of er omstandigheden zijn die ongewenst gedrag uitlokken. Misschien is er wel ergens een groep waar zaken niet besproken worden, waar zaken onder tafel blijven, waar geen respect bestaat, waar mensen genegeerd worden.'
Bij ESG is sprake van apathie: mensen bekommeren zich niet om intimidatie van collega's. Hoe zorg je dat zij zich wel melden?
'Ik ken de situatie bij ESG niet, maar dat risico kan bestaan. Er zullen vast mensen zijn die denken: "jee, daar heb je weer een commissie." Als je denkt dat er toch niets aan gedaan wordt, kun je dat ook met ons bespreken; je hoeft niet met een persoonlijk voorbeeld te komen. Ik hoop dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van deze organisatie. Deze commissie is tijdelijk, over zes maanden houden we ermee op. Wageningen UR gaat verder.'
Kun je ook per mail reageren?
'Ja, dat hebben we liever dan niks. Wel zullen we vragen of we contact mogen opnemen. Eenieder mag daarin zijn eigen grenzen aangeven.'
Stel dat jullie stuiten op een zeer ernstig geval van wangedrag?
'Als iemand langskomt die zegt verkracht te zijn, kunnen we niet anders dan naar de politie gaan - het gaat om een strafbaar feit. In alle andere gevallen doen we pas iets als de melder dat zelf aangeeft. Wij garanderen anonimiteit en vertrouwelijkheid.'Aanbevelingen
Het onderzoek naar intimidatie en ander wangedrag start volgende week. Een commissie gaat in beeld brengen waar en onder welke omstandigheden ongewenst gedrag wordt ervaren. Dat moet in juni leiden tot aanbevelingen.
In de commissie hebben vier mensen zitting. Twee van hen kennen de organisatie goed maar werken hier niet meer: emeritus-hoogleraar communicatiewetenschap Cees van Woerkum en voorzitter Margaret Zijlstra. De andere twee komen van buiten: psycholoog Willeke Bezemer en arbeidsrechtjurist Ernst-Jan Schubad van het bureau Bezemer & Kuiper, dat gespecialiseerd is in ongewenste omgangsvormen op het werk.
Verwarrende cijfers
Aanleiding voor dit onderzoek zijn de verwarrende cijfers uit medewerkerenquêtes en een klacht van Kees van Diepen, lid van de ondernemingsraad bij ESG. In De Volkskrant van december 2011 beschuldigde hij Aalt Dijkhuizen van het creëren van een angstcultuur. Dijkhuizen eiste daarop dat Van Diepen met voorbeelden zou komen, maar hij zegt die niet te kunnen geven omdat mensen hem in vertrouwen aanspreken.
De cijfers uit de medewerkermonitor van 2010 verschillen sterk van die van 2012, mogelijk omdat de vraagstelling anders was. In de ene enquête gaf nog geen tien procent aan met intimidatie te maken te hebben gehad, bij de andere was dat 19 procent.
De commissie Zijlstra vraagt medewerkers om anoniem en vertrouwelijk hun verhaal te doen. Komende week wordt op intranet bekend gemaakt waar ze terecht kunnen. De commissie benadrukt dat ze geen individuele kwesties gaat oplossen, ze verzamelt klachten om zo een totaalbeeld te krijgen. Ook zal ze al bekende gegevens interpreteren, zoals ziekteverzuimcijfers, medewerker-enquêtes en verslagen van bedrijfsmaatschappelijk werk en vertrouwenspersonen.