Nieuws - 1 januari 1970

Gevarieerd branden beter voor bos

Een bosbrand is goed voor de variatie in het Budongo bosreservaat in Oeganda. Maar om het gevarieerde mozaïek van bos, boomsavanne, savanne en open grasland daar te behouden, moeten beheerders niet overal op dezelfde manier branden. Dat stelt dr Nance Nangendo in haar dissertatie.

Het Budongo bosreservaat heeft een hoge biodiversiteit. Dat komt door de complexe, zeer gevarieerde en dynamische mozaïeken van bos, boomsavanne en savanne in het gebied. Nangendo wist met geo-informatietechnieken vijf klassen te onderscheiden van vegetatiebedekking, namelijk bos, gesloten boomsavanne, open boomsavanne en zeer open graslanden.
Die gevarieerde mozaïeken staan onder druk, omdat overmatige en regelmatig terugkerende bosbranden zorgen dat het landschap ontbost en open grasland wordt. Tussen 1985 en 2002 nam in 15,1 procent van het oppervlak van het Budongo bosreservaat de bedekking toe, terwijl in 14,3 procent sprake was van een afname. Op de plekken waar het bos afnam, werden jaarlijks bosbranden aangestoken.
Brand is wel nodig om het gevarieerde landschap in het bosreservaat te behouden. Nangendo ontdekte dat drie verschillende vegetatieklassen 46 jaar lang volgens hetzelfde brandregiem werden beheerd. Als daar nu ook jaarlijks bos wordt platgebrand, dan zal dit leiden tot minder variatie tussen de klassen, en uiteindelijk tot het verdwijnen van het gevarieerde mozaïek in het bosreservaat.
Om de boomsoorten die in de verschillende klassen voorkomen te beschermen, moet volgens Nangendo de variatie van die klassen in stand gehouden worden. Daarom beveelt ze aan om verschillende beheersvormen aan te houden, met strengere en minder strengere brandregiems. / MW

Dr Nance Nangendo promoveerde op 1 juni bij prof. Frans Bongers, persoonlijk hoogleraar Tropische bosecologie, en prof. Alfred de Gier, hoogleraar Geo-informatie voor bosbouw bij het ITC in Enschede.