Nieuws - 7 december 2015

Gevaar op tijdelijk fietspad Bongerd

tekst:
Amy Jansen

De tijdelijke omleiding voor fietsverkeer tussen de Leeuwenborch en de campus veroorzaakt veel frustratie en (bijna-)botsingen. Vooral het onverharde stukje door het struikgewas achter sporthal de Bongerd zou te smal en slecht verlicht zijn, waardoor er ongelukken ontstaan.

Fietspad langs de Bongerd. Foto: Remo Wormmeester

De omleiding is nodig, omdat er een tweede sporthal verrijst waar oorspronkelijke het fietspad liep. Maar het smalle, onverharde stukje in de route is echt gevaarlijk, zegt een studente die er vaak langskomt. ‘Ik heb al regelmatig bijna iemand onder mijn fiets gehad. Vooral oudere mensen die van de tennisvelden het schelpenpaadje oplopen. Zij verwachten geen fietsverkeer van de andere kant en fietsers verwachten hen niet.’

Henri ten Klooster, manager van sportcentrum de Bongerd, begrijpt de frustratie. ‘Het is inderdaad geen optimale situatie, maar we doen ons best een zo goed en kort mogelijke verbinding tussen de Leeuwenborch en de campus te behouden.’ Voor de veiligheid zijn er linten en dranghekken geplaatst en is er een 10 kilometerbord geplaatst om fietsers af te remmen, aldus Ten Klooster. ‘Helaas kunnen we het onverharde paadje niet breder maken, want daarvoor zouden we bomen moeten weghalen en dat is niet de bedoeling.’ Wel komen er zo snel mogelijk nog twee lampen bij het zandpad te staan.

Heel lang zal de situatie niet meer duren, zegt Ten Klooster. Eind februari is de nieuwe sporthal klaar. Het hele terrein eromheen wordt dan op de schop genomen, waarbij ook een breed, goed verlicht fietspad wordt aangelegd.