Wetenschap - 1 januari 1970

Geurval voor appelbloesemkever

Onderzoekers van Plant Research International en PPO Fruit hebben één van de twee lokstoffen geïdentificeerd waarmee mannelijke appelbloesemkevers vrouwtjes verleiden. De vrouwtjes kunnen deze stof ruiken maar komen er nog niet op af. De onderzoekers zoeken nu het andere ingrediënt voor de ideale cocktail waarmee ze kevervrouwtjes naar een geurval kunnen lokken.

Appelbloesemkevers vormen een lastig probleem in de fruitteelt, doordat zij hun eieren leggen in de bloesem van appelbomen. De vretende larven tasten de bloemknop aan, waardoor deze zich niet meer opent en er geen vruchtzetting kan plaatsvinden. ‘In principe betekent elke larve een appel minder’, zegt PPO-onderzoeker ing. Herman Helsen. ‘Vooral in jaren met weinig bloesem is de schade aanzienlijk. Het meest kwetsbaar zijn de biologische teelten omdat daar geen enkel bestrijdingsmiddel is toegestaan’.
Vorig jaar zijn onderzoekers er in geslaagd een van de feromonen te isoleren die het mannetje gebruikt om vrouwtjes te lokken. Hiervoor werden mannetjeskevers op een appelboom onder een glazen stolp geplaatst waarbij de uitgaande lucht werd opgevangen en gefilterd. Helaas blijkt de toepassing van de nu geïdentificeerde stof niet voldoende om vrouwtjeskevers te lokken.
Helsen: ‘Het is ook bij vlinders heel gebruikelijk dat je een geurcocktail nodig hebt om de beoogde lokkende werking te bereiken. We hebben al wel kunnen vaststellen dat er nog een andere interessante feromoonachtige stof door de mannetjes wordt afgegeven. Dit voorjaar hebben we in het veld opnieuw geurmonsters verzameld, in de hoop dat we nu wel voldoende materiaal hebben om ook deze geurstof te identificeren’.
In vervolgonderzoek moet dan nog gekeken worden of de feromonen in het lab kunnen worden nagemaakt en in welke verhouding de cocktail effectief is in het lokken van de vrouwtjes. ‘Uiteindelijk zou je zo’n mengsel dan kunnen gebruiken om kevers in de war te brengen, waardoor de vrouwtjes de mannetjes niet meer kunnen vinden. Maar het is al heel belangrijke stap als het lukt vrouwtjes weg te vangen met geurvallen’, aldus Helsen. / GvM