Nieuws - 1 januari 1970

Geurende gewassen uit Zuidoost-Azië door Prosea in kaart gebracht

Geurende gewassen uit Zuidoost-Azië door Prosea in kaart gebracht

Geurende gewassen uit Zuidoost-Azië door Prosea in kaart gebracht

In de reeks over nuttige planten uit Zuidoost-Azië verscheen onlangs deel 18. Dat gaat over zogenaamde aromatische planten, die vluchtige oliën produceren. Eerder verschenen deel 1 tot en met 11 in de reeks die bekend staat als Prosea, Plant resources of South-East Asia. Het project, dat begon in 1985, loopt vermoedelijk tot eind 2001. Er zullen dan twintig delen zijn verschenen

Het unieke project wordt gecoördineerd vanuit Wageningen. Taxonomen en botanici vanuit de gehele wereld leveren bijdragen. In totaal is met het project 23 miljoen gulden gemoeid. De belangrijkste financiers zijn de Europese Unie, verschillende Nederlandse ministeries en het Finse ministerie van ontwikkelingssamenwerking

Volgens dr Jan Siemondsma, hoofd van de Wageningse Prosea-vestiging, bestaan er plannen om een vergelijkbaar project op te zetten voor de nuttige planten van Afrika. Dit project gaat Prota heten, Plant resources of tropical Africa. De eerste projectvoorstellen worden binnenkort aangeboden aan de Europese Unie. S.V

Snijder en Kuyf, Humane voeding en epidemiologie