Nieuws - 13 december 2017

Gestage stijging vrouwelijke hoogleraren

tekst:
Albert Sikkema

Langzaam maar zeker groeit het aantal vrouwelijke hoogleraren in Wageningen. En er komt een ‘boeggolf’ aan vrouwelijke hoogleraren aan, aldus rector Mol. Even wat cijfers op een rijtje.

©Onnika van Oosterbosch

Volgens de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren van het landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren, die deze week uitkwam, nam het percentage vrouwelijke hoogleraren in Wageningen toe van 12,3% in 2015 naar 15,7% in 2016. Het netwerk, dat zich baseert op cijfers van de vereniging van universiteiten VSNU, spreekt van een ‘opvallende stijging’.

Persoonlijk
Wageningen Universiteit zelf heeft andere cijfers. Volgens het laatste Sociaal Jaarverslag steeg het aantal vrouwelijke hoogleraren op de universiteit van 17% in 2015 naar 19% in 2016. Het landelijk netwerk telt alleen leerstoelhouders, de universiteit telt ook de persoonlijk hoogleraren mee. En in die categorie zitten veel vrouwen, waardoor het percentage hoger wordt.

Boeggolf
Wageningen streeft naar 25 procent vrouwelijke hoogleraren in 2020. En dat percentage lijkt haalbaar, want er komt een ‘boeggolf aan vrouwelijke hoogleraren aan’, stelde rector magnificus Arthur Mol deze week in NRC Handelsblad.

Hij doelt ongetwijfeld op het loopbaanbeleid Tenure Track, waarin docenten promoveren tot persoonlijk hoogleraar. Tenure Track heeft inmiddels dertig persoonlijk hoogleraren afgeleverd, waarvan tien (ofwel 33%) vrouw. En van alle 230 docenten die Tenure Track volgen, is 40% vrouw. Die golf aan ambitieuze vrouwen in de wetenschap zal vermoedelijk zorgen voor een voortdurende groei van vrouwelijke hoogleraren. En de golf is lang. In 2016 telde Wageningen 324 vrouwelijke promovendi, tegen 267 mannelijke promovendi.

Pensioen
Als je het aandeel vrouwelijke hoogleraren alleen kunt laten groeien via de vervanging van vrijkomende leerstoelen, gaat het niet opschieten, legt rector Mol uit. De komende vier jaar gaan namelijk maar elf mannelijke leerstoelhouders met pensioen. Het Wageningse genderbeleid richt zich daarom ook op persoonlijke hoogleraren.

Gender
Hoewel het aandeel vrouwen in alle functieschalen toeneemt, werken er nog steeds minder vrouwen dan mannen in Tenure Track, stelde de Wageningse adviescommissie Tenure Track dit jaar vast. Volgens de commissie moeten de Wageningse benoemingsadviescommissies meer gender-awareness krijgen bij de selectie van talent. De universiteit ziet gender als onderdeel van het diversiteitsbeleid, waarin het ook meer buitenlandse onderzoekers wil aannemen. Nu komt 1 op de 5 Tenure Trackers uit het buitenland. Ook dat percentage moet omhoog, vindt de raad van bestuur.

Tenure track helpt vrouwen niet genoeg