Nieuws - 30 augustus 2007

Geslaagde AID ondanks obstakels

De Algemene Introductie Dagen (AID) waren dit jaar opnieuw een groot succes. Dit in tegenstelling tot de verwachtingen vooraf. Een tekort aan leden van de organiserende commissie CAID en aan ondersteunende crew dreigde roet in het eten te gooien. Ook de volwaardige deelname van hogeschool Van Hall Larenstein aan de AID bracht onzekerheid met zich mee.

77_achtergrond0.jpg
De samenwerking tussen VHL en de CAID verliep niet altijd even makkelijk. ‘Bij VHL zijn de introductieperiodes altijd kleinschaliger en minder intensief geweest dan bij Wageningen Universiteit’, vertelt CAID’er Lars van Peij. ‘Veel werd op het laatste moment geregeld en beloftes werden niet altijd op tijd waar gemaakt. Jammer genoeg waren er geen VHL-studenten die de CAID konden versterken. De financiële middelen waren er, maar geen hbo’er die deze klus op zich wou nemen. Dit had de communicatie zeker makkelijker gemaakt.’ Het lukte VHL uiteindelijk wel om genoeg mentoren te leveren en te helpen waar nodig in de invulling van het programma.
Eén meningsverschil werd echter niet opgelost: de top van de hogeschool stond op aparte AID-groepjes voor VHL-studenten, iets wat de CAID liever niet had gezien. ‘Zo zal er natuurlijk weinig interactie plaatsvinden en dat is een gemiste kans’, aldus van Peij. Achteraf blijkt het met de interactie wel mee te vallen. De gezamenlijke evenementen maakten interactie vaak noodzakelijk, al zaten de studenten niet in dezelfde groepjes.
Nji Sri, de studentenvereniging die met VHL is meeverhuisd van Deventer naar Wageningen, noemt de samenwerking met de CAID geslaagd. De vereniging werd betrokken bij het introductieoverleg tussen de CAID en alle grote organisaties die bijdragen aan de AID. Alleen mocht Nji Sri nog niet meedoen aan de Biercantus, het evenement in de tent waarbij studenten bier drinken en zingen onder begeleiding van de drie grote verenigingen Ceres, KSV St. Franciscus en SSR-W. Volgens Nji Sri-voorzitter Arne Timmerman is dit te wijten aan het feit dat zijn vereniging nieuw is in Wageningen. ‘Dit is een evenement met traditie. In eerste instantie waren we wat verbijsterd over het besluit maar na uitgebreide dialoog hebben we besloten het te laten voor wat het is, althans voor dit jaar.’ Volgens CAID’er Van Peij waren de afspraken met de drie grote verengingen al gemaakt. Volgend jaar wordt Nji Sri wel betrokken bij de Biercantus.
Natuurlijk waren er zoals elk jaar ook klachten. De Wageningse studentenbond WSO vond dat ze maar marginaal waren betrokken bij het vooroverleg en vegetarisch eethuis Zeezicht was teleurgesteld omdat hun menu ontbrak in het programmaboekje. Van Peij: ‘De CAID neemt tijdig contact op met iedereen, maar als mensen hun materiaal niet op tijd inleveren kunnen we helaas niets meer doen. En als we alle groepen bij het introductieoverleg uitnodigen verliest het overleg zijn effectiviteit en daadkracht.’
Van Peij vond het jammer dat de CAID af en toe als kinderjuf moest optreden. ‘Sommige organisaties overtraden de regels rond promotie en dan moesten wij weer bemiddelen en sancties opleggen. Daar hebben we het in de introductieperiode eigenlijk veel te druk voor. Maar dat kan de pret en het succes van de afgelopen AID zeker niet drukken. Wageningen staat nog steeds aan top als het gaat om studenten die participeren in de AID.’