Nieuws - 9 september 2015

Geschil universiteit en studentenraad om hoogte bestuursbeurs

tekst:
Linda van der Nat

De studentenraad en de universiteit kunnen het niet eens worden over de hoogte van de bestuursbeurs. Een bemiddelingspoging van de raad van toezicht afgelopen zomer heeft niks opgeleverd. De universiteit stapt nu naar de landelijke geschillencommissie.

De nieuwe studentenraad heeft amper de portefeuilles verdeeld, of het eerste hoofdpijndossier ligt al op hun bordje: de FOS (Financiƫle Ondersteuning Studenten). Deze regeling biedt studenten financiƫle compensatie voor de vertraging die ze oplopen wanneer zij zich een jaar lang inzetten voor bijvoorbeeld de studentenraad, een studentenvereniging of sportstichting Thymos. Het geldbedrag was tot begin dit collegejaar gekoppeld aan de basisbeurs (289 euro per maand).

De studentenraad maakte zich vorig jaar hard voor een vergoeding 370 euro per maand voor besturende studenten. Daarnaast wilde de raad een vorm van compensatie voor masterstudenten Social Sciences. Deze studenten kregen compensatie van de universiteit omdat de Wageningse opleiding niet als tweejarige master wordt erkend. Die vergoeding komt nu, vanwege de komst van het sociaal leenstelsel, te vervallen.

De raad van toezicht stelde voor om het voorstel van de universiteit, 320 euro per maand, het komende collegejaar door te voeren en dit bedrag tijdens het jaar te evalueren. Een regeling voor de Social Sciences studenten achtte de RvT niet nodig. Het zou een toekenning zijn van iets dat nu niet wordt toegekend en, zo zegt de raad van toezicht, 'verandering van regelgeving is geen reden om de inzet van de universiteit te wijzigen'.

Het is heel fijn dat de universiteit ons op sommige punten tegemoet is gekomen, maar het is niet voldoende
Marieke Kil, VeSte

De universiteit ging akkoord met het compromis van de raad van toezicht, maar de studentenraad niet. VeSte-raadslid Marieke Kil: 'Het is heel fijn dat de universiteit ons op sommige punten tegemoet is gekomen, maar het is niet voldoende om akkoord te gaan met het voorstel.' De studenten van VeSte, S&I en CSF vinden de vergoeding van 320 euro te laag en vrezen dat studenten hierdoor belemmerd worden om een bestuursfunctie te doen. 'Die 50 euro extra per maand kan studenten net dat zetje geven om toch in een bestuur te gaan,' aldus Marieke.

Een regeling voor Social Sciences is voor hen ook cruciaal. 'Deze studenten blijven nu achtergesteld ten opzichte van studenten die een opleiding volgen die wel als tweejarige Msc is erkend. De universiteit bespaart flink doordat ze niet langer het tweede jaar van de sociale masters compenseren. Een tegemoetkoming voor deze studenten en een hogere vergoeding voor besturende studenten zal geen grote aanslag zijn op het budget.'

Een landelijke geschillencommissie gaat zich nu buigen over de kwestie. Het is nog niet duidelijk wanneer de zitting zal plaatsvinden. Marieke: 'Een mooie uitdaging voor ons als nieuwe studentenraad, maar ook wel spannend. Gelukkig zijn we al goed ingewerkt door de vorige raad en zijn de oud-raadsleden ook nu nog bereikbaar voor advies.'

Meer hierover: