Nieuws - 22 maart 2012

Gerucht uit het Catshuis: basisbeurs afgeschaft

Het is een flinterdun verhaal, maar omdat het plausibel en belangrijk is voor studenten willen we het toch graag melden. Nijmeegs studentenblad ANS heeft uit een 'betrouwbare bron' gehoord dat de heren in het Catshuis de basisbeurs voor de bachelor willen afschaffen.

Algemeen Nijmeegs Studentenblad meldt het volgende: 'Op het debat over de toekomst van het hoger onderwijs dat gisterenavond plaatsvond in LUX ving onze bron een gesprek op tussen twee zeer welingelichte aanwezigen. De een zou de ander letterlijk hebben verteld dat hij had gehoord dat in het Catshuis is besloten de basisbeurs in de bachelorfase te vervangen door een leenstelsel. Ook het bedrag dat dit het kabinet op zou leveren viel: 1 miljard euro. Dat komt overeen met de bezuiniging op de basisbeurs (800 miljoen) en de OV-chipkaart (200 miljoen) samen. De VSNU, vereniging van universiteiten, geeft aan van niets te weten.'
Over de afschaffing van de basisbeurs voor de bachelor is al veel geschreven. De maatregel wordt vaak genoemd bij de mogelijke besparingen. Bovendien is een directe besparing, en dat is precies wat de regering op dit moment nodig heeft.