Organisatie - 19 april 2007

Gepaste kleding

Studenten van de Radboud Universiteit maken zich druk over de kleding van hun docenten bij de uitreiking van de academische diploma’s. Terwijl zijzelf en hun intimi in pak en mantelpak zijn gestoken, dragen hun docenten bij academische plechtigheden hun gebruikelijke werkplunje. En over wat de hooggeleerden in Nijmegen onder hun toga dragen zullen we maar zwijgen.
Tegenwoordig zijn studenten niet meer in lompen gehuld - zoals WF Hermans kon schrijven over de studerende jeugd in de vroege jaren zeventig - maar hun geleerde docenten.
In Wageningen is door studenten die omslag nog niet helemaal gemaakt. De promovenda op klompen kon gelukkig bij de ingang van de aula worden tegengehouden. Ook de promovendus in overhemd werd gered van uitsluiting van de promotie, omdat hij toevallig dezelfde jasjesmaat had als een van onze topbestuurders.
Toch moeten we waakzaam blijven over de academische kleding. Er moet worden gewaakt voor overdrijving. Neem nou het streepjespak. Het pak dat in de jaren vijftig vooral door diplomaten werd gedragen. Niets is tegen het dragen van een streepjespak door docenten en studenten, maar het streepje moet wel bescheiden blijven. En een bruin streepjespak kan alleen tijdens een bezoek in Marokko of Turkije worden gedragen. Een complete misser is het streepjespak dat lijkt op het shirt van Heracles of, voor onze anglofielen, van Newcastle United. Dit zwart-witte pak met brede streep, in de mode bij foute juristen en overbodige managers, mag nooit en te nimmer in de Aula worden gedragen. Daar moet het bestuur scherp op toezien.