Nieuws - 8 november 2007

Geo-Informatie krijgt pluim

Het gaat goed met het in 2004 gestarte Bsik-programma Ruimte voor Geo-Informatie (RGI). Dat concludeert een internationale visitatiecommissie.
De commissie constateert dat het programma, waarin het Centrum voor Geo-Informatie (CGI) van Wageningen UR een voortrekkersrol vervult, een ‘sterk en levendig netwerk met een goede kritische massa’ heeft opgebouwd. Het werkt als katalysator bij samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap.
De commissie is goed te spreken over de wetenschappelijke kwaliteit en de economische relevantie van het programma, die zij waarderen met een 4 op een schaal van 1 tot 5. De maatschappelijke relevantie krijgt zelfs een bijna excellente score (4-5). Het innovatieve gehalte van het programma blijft daar iets bij achter (3-4).
Ruimte voor Geo-Informatie loopt tot 2009 en kreeg in 2004 20 miljoen euro uit de aardgasbaten. Oogmerk is om meer relevante informatie te koppelen aan een plaats op het aardoppervlak in de vorm van kaarten, plaatjes of overzichten met gegevens over bijvoorbeeld bodem, water, leidingen en eigendom.