Nieuws - 5 april 2013

Gentech

Genetische modificatie, is dat een oplossing voor het wereldvoedselvoorziening?

bloglogo-iStock_000008668984Small.jpg
Genetische modificatie / manipulatie is foute boel, is de hardnekkige mening van ecologische activisten, want knutselen met genen heeft onvoorziene gevolgen voor onze gezondheid en het milieu. Alleen hebben die onvoorziene gevolgen zich na 30 jaar gentech nog niet geopenbaard. De recente 'voedselschandalen' brengen fraude, vervuiling en resistente bacterien aan het licht, maar geen ziekmakende gmo's.
Bovendien zijn er geen sterke aanwijzingen dat gmo's de ecologie ontwrichten. De nadelige invloed van Bt-mais op de Monarch-vlinder leek enige tijd het bewijs hiervoor, maar na veldstudies door meerdere onderzoeksgroepen in Canada en de VS bleek het effect van deze gmo op de vlinder niet significant, aldus de Canadian Food Inspection Agency. De Bt-mais maakt een eiwit aan, afkomstig uit een bodembacterie, die fungeert als insecticide. Je kunt Bt in de mais inbouwen, dan heet het gentech. Maar je kunt het ook (zoals biologische boeren doen) als spray gebruiken, en dan heet het biologische gewasbescherming. Een grappig onderscheid dat te denken geeft.
In veel gevallen is gentech het biotechnologische alternatief voor de op chemie gebaseerde bestrijdingsmiddelen. Zo helpt de in Wageningen ontwikkelde gentech aardappel om het bestrijdingsmiddel tegen de aardappelziekte Phytophthora met 80 procent te verminderen.
Entomologe Martine Kos gaat nog een stap verder. Ze wil transgene planten ontwikkelen die de biologische gewasbescherming verbeteren. Door het inbouwen van genen kunnen gewassen bijvoorbeeld bepaalde geurstoffen aanmaken die de vijanden van schadelijke insecten aantrekken. Daardoor kan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen flink afnemen en kan het aantal nuttige insecten op het veld toenemen. Net als bij andere gmo's heeft Kos ook een protocol opgesteld hoe je eventuele ongewenste gevolgen van zo'n geurstof op het ecosysteem kan beoordelen.
Met dit type onderzoek loopt de gecultiveerde tweedeling tussen 'gevaarlijke gentechnologie' en 'milieuvriendelijke landbouw' volledig spaak. Het wordt tijd om de nieuwe technologie beter te benutten, als middel om de voedselzekerheid en - veiligheid te versterken. Weg met de bangmakerij om de clubkas van Greenpeace te spekken.