Nieuws - 15 november 2012

Genomics-onderzoek gered

Ministerie vindt geld om genetisch onderzoek in de lucht te houden.Instituten moeten verdwijnen.

Wageningen UR kan toch door met genetisch onderzoek voor land- en tuinbouw, dankzij een financiƫle injectie van het ministerie van Economische Zaken. Vorige maand zag het er nog naar uit dat de twee instituten op het gebied van genomics-onderzoek, CBSG en TTI Groene Genetica, moesten stoppen omdat ze geen geld kregen van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Dat was een bittere pil, aangezien het bedrijfsleven had aangegeven graag te blijven meebetalen aan het onderzoek naar uitgangsmaterialen.
Nu heeft het ministerie toch een bedrag van 2 miljoen euro gevonden buiten het budget van de topsectoren om, zegt Ernst van den Ende, directeur van de Plant Sciences Group. Omdat de overheid 50 procent aan de projecten bijdraagt en de bedrijven al geld hadden toegezegd, is daarmee 4 miljoen voor vervolgonderzoek beschikbaar in 2013. Het onderzoek aan uitgangsmateriaal voor de plantenveredeling komt in een nieuw jasje, de instituten verdwijnen. Welke kennisprojecten in 2013 doorgaan, wordt in overleg met het bedrijfsleven bepaald.
Dit is een meevaller voor het Wageningse plantenonderzoek in onzekere tijden. Want ook de financiering van Wagenings onderzoek door de productschappen staat op losse schroeven. Het nieuwe kabinet heeft besloten om de productschappen op te heffen. Wat er met de onderzoek- en innovatietaken van de productschappen gebeurt, is nog onduidelijk. De productschappen besteedden de afgelopen jaren zo'n 17 miljoen euro aan onderzoeksopdrachten bij Wageningen UR.