Nieuws - 31 augustus 2006

GenmaÏs vernield

Op vier proefvelden met genetische gemodificeerde maïs zijn de afgelopen maanden vernielingen aangericht. De proeven zijn onderdeel van een onderzoek dat Wageningen UR in opdracht van het ministerie van LNV uitvoert naar de uitkruising van de transgene planten met omringend maïsgewas

Een proefveld in Lelystad werd in mei al verstoord toen actievoeders van Greenpeace het inzaaiden met biologische spinazie. Deze zomer hebben actievoerders ook percelen in Lage Zwaluwe, Meerlo en Nuth bezocht. Tussen de 15 en 25 procent van de maïsplanten werd vernield. Van de vernielingen is aangifte gedaan. De onderzoekers verwachten overigens wel voldoende gegevens te hebben verzameld om begin volgend jaar met resultaten naar buiten te kunnen komen.
Binnen de Europese Unie is het openbaar maken van de locaties van genproeven verplicht. / Gert van Maanen