Nieuws - 21 juni 2007

Geniaal

De raad van bestuur is trots op onze medewerkers die de kolommen van Nature en Science weten te halen. En terecht; binnen de bètawetenschappen zijn het de belangrijkste bladen. Daarom wil onze topbestuurder, de hoofddirecteur van de Wageningse variant van TNO, dat zijn economen, sociologen en andere bewoners van de Leeuwenborch ook voor goud gaan.
Het moet afgelopen zijn met de eigenaardige publicatiecultuur van de gamma’s en de alfa’s. Ze schrijven wel, maar soms alleen dikke boeken of artikelen in gerefereerde tijdschriften met een veel te kleine oplage en te weinig aanzien. Erger nog, er verschijnen zelfs artikelen in Elle, Linda of Dagblad Flevoland.
Dat moet afgelopen zijn, ook de maatschappijwetenschappers moeten streven naar het allerhoogste. Dat moet gemakkelijk kunnen. Neem nou de gezinssociologie. Het is toch een fluitje van een cent om wetenschappelijk te bewijzen dat bij driehoeksverhoudingen de geurprofielen en de omvang van het bekken bepalende factoren zijn bij overspel van mannen en vrouwen. Dat vinden de Britten - die graag de kat in het donker knijpen - leuk, dus ook Britse uitgevers.
Het ligt toch voor de hand dat onze talrijke agrarische economen samen met enkele psychologen het bewijs leveren dat de agrarische homo economicus in West-Europa is uitgestorven, omdat boeren blijven boeren. Dat is goed nieuws voor de Amerikaanse boeren en de voor globalisering van de landbouweconomie, dus ook voor Science.
Daarom is het een geniaal idee van de voorzitter om onze maatschappijwetenschappen op deze manier op de wereldkaart te gaan zetten.