Nieuws - 1 januari 1970

Genezende planten Benin sterven uit

In de bossen van Benin worden veel meer plantensoorten met uitsterven bedreigd dan altijd werd aangenomen, waaronder zeer waardevolle medicinale planten die bijvoorbeeld gebruikt worden voor behandeling van malaria en psychiatrische aandoeningen. Dit blijkt uit onderzoek van dr. Aristide Adomou. Om de planten te behoeden voor uitsterven is bescherming van de bossen nodig.

Adomou voerde een uitgebreid inventarisatie uit van de vegetatie in heel Benin. Op basis hiervan stelde hij een Rode Lijst van 280 bedreigde plantensoorten op. Biologen hanteerden totnogtoe een lijst van slechts 48 bedreigde planten, opgesteld in de jaren zeventig. In de jaren daarna zijn door onderzoekers ook wel lijsten opgesteld, maar deze zijn nog beknopter.
Adomous lijst van bedreigde plant en is lang en bevat enkele exemplaren die door biologen en ook de lokale bevolking erg gemist zullen worden, mochten ze verdwijnen uit Benin. Adomou: ‘Ik denk aan Zanthoxylum zanthoxyloides, waarvan de wortels worden gebruikt tegen malaria en bloedarmoede. En de plant Rauvolfia vomitoria waarvan de wortels worden gebruikt voor behandeling van psychoses en andere psychiatrische stoornissen.’
Ongeveer twintig procent van Benin is nog bedekt met bossen, maar deze wijken in snel tempo voor plantages, zoutwinning en nederzettingen. Adomou onderscheidt op basis van zijn inventarisatie een aantal ecologisch waardevolle maar bedreigde mangroves, moerasbossen en hoger gelegen bossen. Hij promoveerde die op 21 september bij hoogleraar plantentaxonomie prof. Jos van der Maesen.
Promotor Van der Maesen is onder de indruk van de landelijke inventarisatie van Adomou. ‘Bescherming van de bosrestanten in Benin kan alleen door het toewijzen als beschermd gebied. Het kennen van de bedreigde plantensoorten en de gebieden waarin ze voorkomen, kan ertoe leiden dat deze door de overheid beschermd gaan worden, daar is dit proefschrift een prima handleiding voor. Op bepaalde plekken is bescherming wel een vrij onbegonnen zaak. Langs de kust wordt steeds meer gebouwd, dat is redelijk uitzichtloos voor de mangroves langs de lagunes. De bevolkingsgroei vormt de grootste bedreiging. Sommige natuurgebieden zijn nog tamelijk veilig, omdat daar de tseetseevlieg zit. Daar komt de mens niet graag.’ / HB

Aristide Adomou promoveerde op 21 september bij prof. Jos van der Maesen, hoogleraar Plantentaxonomie.