Wetenschap - 1 januari 1970

Genen kip opvallend gevarieerd

De genetische variatie bij commerciële, ‘sterk doorgefokte’ kiprassen is opmerkelijk groot; groter bijvoorbeeld dan die bij de mens. Dit is een opvallende conclusie in de roemruchte publicaties over het complete kippengenoom in Nature van 9 december.

De reclameboodschap ‘Kip, het meest veelzijdige stukje vlees’ krijgt steun uit onverdachte hoek. Uit de Nature-publicatie blijkt dat de genetische variatie tussen verschillende leg-, vlees- en sierrassen zes keer zo groot is als die bij de mens. ‘Zelfs de sterk geselecteerde commerciële kippenrassen hebben meer variatie dan de mens’, zegt prof. Martien Groenen, persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Fokkerij en genetica. ‘Voor de fokkerij is dat heel gunstig. Als er variatie is heb je tenminste iets om op te selecteren.’
Groenen is met vier collega’s nauw betrokken bij de drie publicaties over het kippengenoom die in het wetenschappelijk tijdschrift Nature zijn verschenen. De grote genetische variatie van de kip weerspiegelt volgens hem het ontstaan van de kip. Die is waarschijnlijk tussen de 7500 en 10.000 jaar geleden in Azië gedomesticeerd uit de Bankivahoen. ‘Bij die domesticatie moet een relatief grote populatie gebruikt zijn, zodat de honderden rassen die later gefokt zijn een brede basis hebben. De mens kent maar weinig genetische variatie, omdat die in evolutionair opzicht door een flessenhals is gegaan’, aldus Groenen.
Dergelijke conclusies zijn mogelijk nu het genoom van de kip voor het eerst in kaart is gebracht. Na de mens, muis, rat, chimpansee, hond, zebravis en een aaltje is de kip het eerste landbouwhuisdier en de eerste vogel waarvan het DNA min of meer volledig is gekarakteriseerd. Het was een internationale klus die geheel is gefinancierd met publieke gelden en waarvan de uitkomsten voor iedereen toegankelijk zijn. Het genoom van de kip is volgens Groenen extra interessant omdat het relatief weinig genetische ruis bevat en een evolutionair gat opvult. De gezamenlijke voorouder van vogels en zoogdieren leefde zo’n 300 miljoen jaar geleden.
‘Zo’n zestig procent van de genen van de kip heeft min of meer een een-op-eennrelatie met die van de mens. Het gaat dan met name om genen die betrokken zijn bij gemeenschappelijke basisfuncties. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat de elementen die het aan- en uitzetten van genen regelen, soms ver van die genen af liggen’, aldus Groenen. Omdat de kip een belangrijke modelsoort is voor de bestudering van de embryonale ontwikkeling, verwacht hij dat onderzoek aan het genoom ook zal bijdragen aan een beter begrip van aangeboren afwijkingen bij de mens.
Vier maanden had het Genomic Sequencing Center van de Washington University in St Louis vorig jaar nodig om de miljard bouwstenen waaruit het DNA van de kip bestaat op een rij te zetten, te sequencen. Groenen: ‘Dat is geautomatiseerd stampwerk, waarbij van DNA-fragmenten de basenvolgorde wordt afgelezen. Het echte, interessante puzzelwerk heeft zich daarna afgespeeld.’
De Wageningse onderzoeksgroep speelt hierbij een sleutelrol omdat zij een groot aantal DNA-fragmenten, zogeheten BAC’s (Bacterial Artificial Chromosome), hebben gekarakteriseerd. ‘Dat zijn korte stukjes DNA die in een bacterie worden gekloneerd. Door herkenning van overlap van deze stukjes DNA en met behulp van merkers, de genetische kilometerpaaltjes, kom je uiteindelijk tot de genetische kaart.’ Vier jaar geleden publiceerde Groenen al de eerste ‘consensus genetische kaart’, waarin hij het puzzelwerk van diverse wetenschappers combineerde, en nu ziet hij steeds meer puzzelstukjes op hun plaats vallen. ‘Van ruim negentig procent van het DNA is nu de juiste plaats op het chromosoom gelokaliseerd.’
Het genoomonderzoek van de leerstoelgroep heeft Wageningen ook letterlijk op de genetische kaart gezet. In de Nature-publicatie worden de BAC’s die helpen bij de genetische vergelijking van DNA-fragmenten bijvoorbeeld aangeduid als ‘WAG92A7’ of ‘WAG44D12’. Naar schatting twintig procent van deze BAC’s is genoemd naar Wageningen. / GvM