Nieuws - 28 februari 2012

Genadezesjes op uni

Studenten laten slagen die dat niet verdienen. Volgens een groepje journalistiekstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam beperkt zich dat niet tot hogescholen Windesheim en Inholland, maar gebeurt het vaker en niet alleen op hogescholen. Dat staat vandaag in de Volkskrant.

arton672-5acaa.jpg
De vier studenten ondervroegen 180 docenten aan Nederlandse universiteiten. Een op de tien zei tentamens te versimpelen en 'genadezesjes' uit te delen. Een onvoldoende geven voor een afstudeerscriptie wordt als taboe beschouwd. Hoogleraar Timo de Rijk (TU Delft): 'Soms geef ik een genadezes. Iedereen die daar verbaasd over doet, heeft boter op zijn hoofd.'

Een derde van de ondervraagde docenten gaf toe dat zij zich onder druk gezet voelt om studenten snel door vakken te loodsen. 'Mijn baas heeft mij verplicht een scriptie met een 7 te beoordelen, terwijl het duidelijk een 4 was,' zegt een anonieme docent aan de Universiteit Utrecht.

Normvervaging
Volgens de journalistiekstudenten heeft de normvervaging onder docenten te maken met de manier waarop universiteiten gefinancierd worden. De onderwijsinstellingen zouden er  op gericht zijn de diplomabonus te incasseren die beschikbaar komt als een student afstudeert. Daarnaast kosten langstudeerders de universiteit veel geld.