Nieuws - 24 juni 2014

‘Genadezesjes kunnen al jaren niet meer’

tekst:
Rob Ramaker

Dertien procent van alle alfa-opleidingen is afgekeurd tijdens de accreditatie. Het WU-onderwijsinstituut heeft ‘het volste vertrouwen’ dat vergelijkbare problemen in Wageningen uit zullen blijven.

Van alle geteste alfa-opleidingen kreeg 26 van de 207 opleidingen het stempel ‘onvoldoende’. De afgekeurde opleidingen hebben nu twee jaar om orde op zaken te stellen, anders moeten ze hun poort definitief sluiten. Het blijken vooral de eindscripties te zijn die tekort schieten, zegt de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), de verantwoordelijke organisatie. In haar steekproeven doken werkstukken op van onvoldoende academisch niveau.

De grote vraag is of de Wageningen Universiteit ook genadezesjes uitdeelt om mensen aan een bul te helpen. Jan Steen, verantwoordelijk voor onderwijskwaliteit bij het onderwijsinstituut (OWI), acht dit nagenoeg onmogelijk: ‘We hebben jaren geleden al duidelijk gesteld dat genadezesjes echt niet meer kunnen.’ Bovendien wijst hij op de gunstige accreditaties uit 2012 toen de geteste opleidingen veelal ‘met vlag en wimpel slaagden’.

Op de werkvloer moeten allerlei voorzorgsmaatregelen zorgen dat studenten alleen afstuderen met goed werk. ‘Zo zijn er altijd twee beoordelaars,’ zegt Wilko van Loon, opleidingsdirecteur bij Moleculaire levenswetenschappen, ‘en komt er derde lezer bij als de verschillen groot zijn.’ Verder moet een standaard beoordelingsformulier willekeur tegengaan en zorgen dat iedereen vergelijkbare cijfers uitdeelt. Ook doen examencommissies steekproeven om de kwaliteit van scripties te testen.

Het enige waar Steen zich momenteel wel zorgen over maakt is het toegenomen nadruk die de NVAO legt op bachelorscripties. Deze zijn volgens hem zeker goed genoeg aan de WU, maar hebben bij sommige studies slechts een omvang van 12 ects. ‘Het is lastig om aan zo’n klein werkstuk het eindniveau te toetsen,’ zegt hij. Om aan te tonen dat bachelorstudenten goed genoeg zijn ‘moet je meer dingen betrekken bij de beoordeling: portfolio’s of misschien de belangrijkste examens.’