Wetenschap - 7 september 2006

Genactivisten

Deze zomer sloegen anti-genactivisten toe op proefvelden in Lage Zwaluwe, Meerlo en Nuth. De actievoerders vernielden een vijfde van de planten. Wageningen UR heeft de proeven kunnen afronden, maar de continue vernielingen van proefvelden maakt het werk van de wetenschappers er niet makkelijker op. Hoe moet dat verder?

Prof. Bart Gremmen, de gloednieuwe hoogleraar Ethische en sociale aspecten van genomics.

‘Even voor de goede orde: deze zaak heeft met gemodificeerde organismen te maken, niet met genomics. Je moet er op letten dat je die twee dingen niet met elkaar gelijk stelt. Mijn onderzoek moet er juist toe bijdragen dat dat niet gaat gebeuren.
Maar goed, los daarvan vind ik dat deze actievoerders zich buiten de orde plaatsen. Dit zijn die hards: een kleine groep radicalen die niet representatief is voor de milieubeweging, en waarmee je niet kunt praten.
Je moet bedenken om wat voor onderzoek het gaat. Op die proefvelden worden geen nieuwe gengewassen uitgetest, maar doen onderzoekers proeven met een al goedgekeurde gemodificeerde maïs. Ze willen achterhalen bij welke afstand tussen een perceel met gemodificeerde maïs en een perceel met niet-gemodificeerde maïs de genmaïs niet meer kan uitkruisen naar de reguliere maïs.
Plant Research International voert dat onderzoek uit omdat de partners van het Coëxistentie Convenant hier om hadden gevraagd. Het convenant is een door Den Haag gestimuleerde overeenkomst tussen boeren die gengewassen telen en boeren die dat niet doen. De partners hebben afstanden vastgesteld waarbij uitkruising niet voorkomt, maar het is de vraag of die afstanden afdoende zijn.
Dat juist zo’n proef wordt verstoord, bewijst wat ik al langer roep: de weerstand tegen gengewassen bij deze actievoerders heeft weinig met argumenten te maken, en laat zich niet wegnemen met wetenschappelijk onderzoek. Het maakt niet uit hoeveel onderzoek je doet, of hoe goed en zorgvuldig je onderzoek doet, want deze groep is toch tegen.
Hoe het verder moet? Ik denk dat we de wet- en regelgeving zullen moeten veranderen. Om precies te zijn: de regelgeving die ervoor heeft gezorgd dat de locaties van genetische veldproeven openbaar zijn. Daardoor kan iedereen op internet opzoeken waar de proefvelden zich bevinden.
Transparantie is een goede zaak, maar als een kleine radicale groep er misbruik van maakt, dan moet die wet- en regelgeving maar op de helling.’/ Willem Koert