Nieuws - 1 januari 1970

Genactivisten blijken hazen

De genetisch gemodificeerde appelbomen op een proefveld van Plant Research International zijn in november 2004 waarschijnlijk niet vernield door actievoerders, maar aangevreten door hazen. Uit onderzoek van de inspectie van VROM blijkt dat het aannemelijk is dat de schade door wildvraat is ontstaan.

Deze verklaring werd afgelopen week in de Tweede Kamer geopperd door de staatssecretaris van milieu, drs Pieter van Geel . Een woordvoerder van VROM bevestigt dat het onderzoek van de inspectie net is afgerond. ‘Vraat is de meest waarschijnlijke oorzaak, hoewel we vernieling niet voor 100% procent kunnen uitsluiten’, aldus de woordvoerder.
De beschadiging van de appelboompjes, die door genetische modificatie resistent zijn gemaakt tegen appelschurft, veroorzaakte in november veel ophef. De boompjes werden in het voorjaar van 2004 voor het eerst vernield, maar waren opnieuw uitgelopen. Van Geel bracht zelfs een communiqué uit waarin de vernieling zwaar werd veroordeeld en zei dat zijn ministerie zou gaan onderzoeken of de openbare informatie over de locatie van dergelijke proefvelden kan worden beperkt.
Onderzoeksleider dr Frans Krens van Plant Research International bevestigt dat hij de inspectie van het ministerie van VROM op de hoogte heeft gebracht van de vermoedens van vraat. ‘We hebben na november twee keer vervolgschade geconstateerd, die waarschijnlijk veroorzaakt is door hazen. Normaal zijn de takken te hoog voor hazen, maar omdat in het voorjaar de boompjes zijn geknakt waren juist de onderste ogen uitgelopen. Hazen kunnen daarom wel bij de takken en blijkbaar hadden ze al vroeg in de winter honger.’
Opmerkelijk is verder dat de vernieling in november niet door actievoerders is opgeëist, terwijl het Earth Liberation Front dat wel deed voor de vernieling in het voorjaar. Ook zouden de boompjes opmerkelijk ‘scherpe sneden’ hebben vertoond. / GvM