Nieuws - 13 september 2016

Gemengde reacties op Mansholt-lezing in Brussel

tekst:
Albert Sikkema

Het Wageningse pleidooi voor een Europees voedselbeleid krijgt voorlopig niet de handen op elkaar in veel andere EU-landen. In Nederland is voedselbeleid een hot issue, in landen als Duitsland en Frankrijk niet. Bij de Europese Commissie is meer belangstelling, zegt auteur Krijn Poppe.

Bestuursvoorzitter Louise Fresco en econoom Krijn Poppe hielden afgelopen vrijdag een pleidooi voor een Europees voedselbeleid dat vraagstukken rond landbouw, voedselketens, natuur en milieu, consument en gezondheid integraal benadert. Begin dit jaar werd de term ‘voedselbeleid’ al gelanceerd door de Nederlandse regering, op dat moment EU-voorzitter.

De andere lidstaten lijken er niet erg warm voor te lopen, zegt Klaas Johan Osinga, Wagenings alumnus en adviseur van landbouworganisatie LTO.Wat hoor je in Brussel over voedselbeleid?’, vraagt Osinga zich af op de website van LTO Noord. ‘Ja, ja, Nederland heeft het voorgesteld. Dat is diplomatieke taal voor: Hier gaat verder niets mee gebeuren.’ LTO Nederland is overigens voorstander van zo’n voedselbeleid.

Koel
Krijn Poppe geeft Osinga gelijk dat de landbouwministers in veel Europese lidstaten koel reageren op het pleidooi voor een voedselbeleid. De meer traditionele landbouwlanden zijn bang dat er met ‘voedselbeleid’ geld wordt weggehaald van de landbouw naar natuur, milieu en gezondheid.

Ook het Wageningse plan denkt in die richting. Fresco en Poppe willen de directe inkomenstoeslagen voor de boeren verlagen en dat geld via andere doelen – natuur, werkgelegenheid, gezondheid – aan de boeren uitkeren. Dat is bedreigend voor boeren die een groot deel van hun inkomen uit een hectaretoeslag ontvangen. Die willen ook niet om tafel met supermarkten om samen een voedselbeleid te bedenken.

Enthousiast
Maar de beleidsmakers van de Europese Commissie in Brussel zijn enthousiaster, zegt Poppe. Het directoraat-generaal op het gebied van wetenschap en innovatie (DG RTD) is zeer in het thema voedselbeleid geïnteresseerd, zegt Poppe, en praat er deze week over door in Brussel. Ook DG Agri, de landbouwafdeling van de Europese Commissie, zit het Wageningse voorstel te bestuderen, zegt Poppe.

Daarmee is het nog geen Europees beleid. Om daarin succesvol te zijn, moet je geen eigen visie presenteren, legde een Brusselse ambtenaar na afloop van de Mansholtlezing uit. Dan moet je met onderzoekers uit andere Europese landen om tafel en samen tot een beleidsvoorstel komen. Maar dat was het doel niet van Poppe en Fresco. Die wilden geen onderhandelingsstuk, maar een eigen visie presenteren – ter voeding van de discussie in Brussel. 

Zie ook