Nieuws - 1 januari 1970

Gemeenten kunnen eigen natuur maken

Met de vegetatiekundige kennis van Alterra kunnen gemeenten natuur ontwikkelen en beheren die bij hen past. Vegetatiekundigen van Alterra schrijven als pilot voor de gemeenten Tytsjerksteradiel, Helden en Midden-Drenthe handleidingen in de vorm van handzame boekjes onder de titel 'Streekeigen natuur'.

De boekjes zijn een uitvloeisel van de 420.000 vegetatieopnamen die de vegetatiekundigen hebben verzameld in het kennissysteem Synbiosys, waarbij de lokale gegevens beoordeeld worden in de landelijke context van vegetatie- en landschapstypen. 'Plantengemeenschappen zijn dominosteentjes die het landschap vormen', vertelt dr Joop Schaminée, één van de drijvende krachten achter het vegetatieonderzoek bij Alterra. 'Als je de onderlinge samenhang begrijpt, kun je elk willekeurig landschap tegen het licht houden. Zo kun je in het rivierengebied bepalen wat er voorkomt, wat je kan verwachten, wat hoort bij dit soort landschap. Maar je kunt ook aangeven wat voor plantengroei je zou kunnen ontwikkelen.'
Gemeenten én bewoners zijn enthousiast over de kennis die Schaminée en zijn collega's over hun gebied naar voren konden brengen. Een boer van in de zeventig vroeg zich al decennia lang af waarom op een bepaalde plek in Helden de oudste boerderijen stonden, en tot zijn verbazing kon vegetatiekundige Schaminée dat juist uit de plantengroei en de landschappelijke setting daarvan verklaren. En gemeente Helden gaat ook een videoproject beginnen om de natuur en het landschap van Helden voor basisscholen in beeld te brengen, gebaseerd op het boekje van Alterra, dat volgende maand zal verschijnen.
De boekjes zijn er op gericht om de lokale bevolking ervan te doordringen welke natuur kenmerkend is én was. Samen met hobbypiloot en collega dr Anton Stortelder vloog Schaminée bijvoorbeeld over de gemeenten om luchtfoto's te maken. 'Om te laten zien wat we willen laten zien.' Zoals het hele kleine stukje hei, het Heitje, in de gemeente Tytsjerksteradiel. 'Nu beseffen de mensen van Tytsjerksteradiel dat ze vroeger op de zandgronden in het zuiden van de gemeente een heidelandschap hadden, en gaan ze proberen het Heitje te vergroten.' / MW