Nieuws - 10 mei 2007

Gemeente wil eerste keus bij verkoop terreinen

De gemeenteraad van Wageningen heeft De Dreijen en het westelijk deel van Wageningen aangewezen als gronden waarop de Wet voorkeursrecht van toepassing is. Dit betekent dat voor vrijwel alle af te stoten universiteitsterreinen geldt dat ze eerst te koop moeten worden aangeboden aan de gemeente.

Het raadbesluit is 18 april gepubliceerd in de Staatscourant en ligt tot 30 mei ter inzage voor inspraak. Uit de bijgevoegde kadastrale kaarten blijkt dat het gaat om het hele universiteitterrein op De Dreijen (21 hectare) en vrijwel alle proefvelden en terreinen tussen de Grebbedijk en het Nieuwe Kanaal (85 hectare) aan de westkant van Wageningen. Het laatste gebied omvat ook Nudepark II, waar de gemeente het bedrijvenpark wil uitbreiden, en Kortenoord, dat volgens het ontwerp-bestemmingsplan is bedoeld voor woningbouw en kennisintensieve bedrijven. De gemeente en Wageningen UR zijn hierover al lange tijden in gesprek in verband met de concentratie van de universiteitsgebouwen rond De Born.
Woordvoerder Simon Vink van Wageningen UR zegt ‘verbaasd en verrast’ te zijn over de stap van de gemeente, die volgens hem implicaties heeft voor ‘tal van dossiers rond ons vastgoed- en huisvestingsbeleid’. Hij geeft aan dat hier op dit moment ‘goede gesprekken’ over worden gevoerd met de gemeente en er nu geen behoefte bestaat aan een publiek debat over deze kwestie.