Nieuws - 1 januari 1970

Gemeente stimuleert milieubewust ondernemen

Gemeente stimuleert milieubewust ondernemen

Gemeente stimuleert milieubewust ondernemen

Wageningen ecopolis, dat is het motto van een studiedag die de gemeente houdt op 24 maart in de Junushoff. De gemeente wil met deze studiedag ondernemend Wageningen op het spoor van duurzaam ondernemen zetten. Na afloop van de besloten studiedag zal de gemeente de resultaten ervan onder de aandacht brengen van de bevolking, maatschappelijke groeperingen en het overige bedrijfsleven. De gemeente steunt daarmee Agenda 21, een programma voor de volgende eeuw dat gericht is op een leefbare wereld en een rechtvaardiger verdeling van welvaart en welzijn

Volgens gemeente-ambtenaar Wim Haver, een van de organisatoren, ligt een dergelijk initiatief juist in Wageningen voor de hand, omdat Wageningen UR vergelijkbare doelstellingen in de missie heeft verwoord. Hij merkt bovendien dat er bij het bedrijfsleven grote belangstelling is om het streven naar duurzaamheid te incorporeren in de bedrijfsvoering, omdat veel ondernemers dat streven als een garantie voor continuïteit onderkennen

Hoewel het gaat om een besloten bijeenkomst zijn er nog plaatsen te reserveren bij de gemeente. S.V