Nieuws - 3 juni 2016

Geldigheid PhD-verkiezing onduidelijk

tekst:
Rob Ramaker

Het is onduidelijk of de uitslag van de PhD-verkiezing wel geldig kan worden verklaard. Een onbekend aantal promovendi heeft nooit een stemoproep gekregen.

Promovendi kregen dit jaar voor het eerst de kans hun vertegenwoordigers in de WUR Council te kiezen. Sinds 2014 hebben zij twee afgevaardigden in de centrale medezeggenschap maar voorgaande jaren meldden zich altijd precies genoeg kandidaten. Dit jaar konden promovendi voor het eerst uit drie kandidaten kiezen.  

Een onbekend aantal promovendi kreeg echter geen stemoproep. De organisatie wilde alle PhD-studenten (zowel met een beurs als vast dienstverband) uitnodigen die minimaal drie maanden in dienst zijn én nog in de looptijd van hun contract zitten. In totaal werden 990 oproepen verstuurd terwijl Wageningen University circa 1900 PhD-studenten in dienst heeft. Het is onduidelijk hoeveel promovendi terecht – omdat hun contract bijvoorbeeld is afgelopen – of onterecht zijn uitgesloten.

In totaal werden 990 oproepen verstuurd terwijl Wageningen University circa 1900 PhD-studenten in dienst heeft.

Het is niet mogelijk vandaag uitsluitsel te geven of de verkiezingen correct zijn verlopen, zegt Linda Veldhuizen, lid van de kiescommissie en promovendus bij Dierlijke productiesystemen. Maandag komt de commissie bij elkaar om dit te onderzoeken. Mocht blijken dat inderdaad vele honderden promovendi onterecht niet zijn opgeroepen, verwacht Veldhuizen dat de verkiezingen over moeten of dat een andere oplossing wordt gezocht. Als het aantal missers de uitslag niet kan beïnvloeden verwacht ze dat deze overeind blijft.

In totaal brachten 312 van de 990 uitgenodigde PhD-studenten hun stem uit op één van de drie kandidaten. Tjitske Geertsema kreeg 54 procent (169 stemmen), Guido Camps 33 procent (103 stemmen) en Ali Ammari 11 procent (35 stemmen). De rest was blanco. Mocht de uitslag blijven staan dan nemen Geertsema en Camps volgend jaar zitting in de WUR council.